אישה נפגעת אלימות במשפחה המבקשת לגבות חוב עבור מזונות ילדים בהוצאה לפועל, זכאית לדיון מהיר
לצורך דיון מהיר, על האישה להציג ראיה להיותה נפגעת אלימות במשפחה (כמפורט בהמשך ערך זה)
למידע נוסף ראו נוהל דיון מהיר לנפגעות אלימות במשפחה באתר רשות האכיפה והגבייה


אישה נפגעת אלימות במשפחה המבקשות לגבות חוב מזונות ילדים בהוצאה לפועל מבן זוגה לשעבר, זכאית לדיון מהיר בהוצאה לפועל.

  • לצורך מימוש הזכות להליך מהיר, יש להציג ראיה כי מדובר בנפגעת אלימות במשפחה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

  • אם רשם ההוצאה לפועל מצא שיש מקום לקבוע דיון, הדיון ייקבע בהקדם האפשרי ולכל המאוחר תוך 60 ימים ממועד השלמת כל ההליכים המקדמיים הנצרכים לפי החלטת הרשם לשם קביעת הדיון.
  • הדיון ייקבע תוך 60 ימים בכל בקשה שתוגש בתיק, בין אם הוגשה על-ידי האישה (הזוכה), ובעין אם על-ידי בן הזוג לשעבר (החייב).

חשוב לדעת

  • ההחלטה בתיק לגופו תתקבל על-פי הכלים השיפוטיים הרגילים וללא קשר להיות האישה נפגעת אלימות במשפחה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

תודות