דיון תקופתי בענין של מאושפז פסיכיאטרי (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

באשפוז כפוי של נאשם או של עצור על-פי צו בית משפט, יתקיים דיון תקופתי בעניינו של המאושפז, לפני הוועדה הפסיכיאטרית, אחת ל-6 חודשים לפחות
הוועדה מוסמכת להחליט על חופשות ועל שחרור מהאשפוז וכן להמיר את צו האשפוז בצו לטיפול מרפאתי כפוי
ניתן לערער על החלטת הוועדה בפני בית המשפט המחוזי
למידע נוסף ראו חוק טיפול בחולי נפש
  • כאשר מדובר באשפוז על-פי צו בית משפט, יתקיים דיון תקופתי בעניינו של המאושפז, לפני הוועדה הפסיכיאטרית, אחת ל-6 חודשים לפחות.
  • בנוסף רשאית הועדה לדון בעניינו בכל עת, אם ביקש זאת החולה או מנהל בית החולים.
  • הוועדה מוסמכת במסגרת דיוניה לאשר לחולה חופשות בתוך תקופת הצו ולשחררו ללא תנאי. בנוסף מוסמכת הוועדה להמיר את צו האשפוז בצו לטיפול מרפאתי כפוי.
  • אם החליטה הוועדה על שחרורו של החולה, עליה להודיע על מועד השחרור לפסיכיאטר המחוזי, ליועץ המשפטי לממשלה, לפרקליט המחוז ולמשטרת ישראל.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • בקשה לדיון בפני הוועדה הפסיכיאטרית יש להגיש באמצעות הצוות המטפל, או לשלוח ישירות למזכירות הוועדה הפסיכיאטרית, לפי הכתובת או מספר הפקס שצוינו בהודעה התלויה במחלקה, או שניתן לקבלם מהצוות המטפל.
  • החולה, קרובו וכן היועץ המשפטי לממשלה רשאים לערער על החלטה של ועדה פסיכיאטרית. את הערעור יש להגיש לבית המשפט המחוזי בתוך ארבעים וחמישה ימים מהמועד שבו נמסרה לחולה או ליועץ המשפטי לממשלה, לפי העניין, הודעה על ההחלטה של הוועדה.

ערעור על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית

חשוב לדעת

  • צו אשפוז, אינו מתבטל מאליו, אם הוועדה הפסיכיאטרית נמנעת מלדון בו יותר מ-6 חודשים, כפי שהחוק דורש.
  • אם הוועדה הפסיכיאטרית אינה דנה בעניינו של הנאשם, הוא רשאי לפנות לבג"ץ, כדי שזה יאלץ את הוועדה לדון בעניין.
  • במקרה כזה ניתן לפנות גם לבית המשפט, כדי שיבחן את תוקפו של צו האשפוז.

מידע זה עשוי לעניין אותך

פסקי דין

ארגוני סיוע

שירותי סל שיקום

הפרעות אכילה


חקיקה ונהלים

חוק טיפול בחולי נפש - סעיף 28

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.