זכותון זה מרכז את המידע על ההליכים והזכויות של עצור, חשוד או נאשם במשפט פלילי שנשלח בהוראת בית משפט לאשפוז פסיכיאטרי
למידע על זכויות של עצור, חשוד או נאשם שנשלח ע"י בית המשפט לבדיקה כפויה או טיפול מרפאתי כפוי (שלא באשפוז) ראו בדף זה


למי מיועד הזכותון?

 • הזכותון מיועד לעצור, חשוד או נאשם במשפט פלילי שנשלח על ידי בית המשפט שדן בהליכי המעצר או בהליך הפלילי לאשפוז פסיכיאטרי.

הליכי האשפוז

עצור

 • בית משפט שהורה על מעצרו של אדם, יכול להורות כי במקום המעצר הוא יאושפז, אם מצבו הנפשי מצריך זאת.
 • בית המשפט יורה על אשפוזו של עצור לאחר שהעצור ייבדק ותינתן חוות דעת פסיכיאטרית בעניינו.
 • האשפוז יכול להיות בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה הפסיכאטרית בבית הסוהר.
 • למידע נוסף ראו אשפוז של עצור.

חשוד

 • בית משפט רשאי להורות על ביצוע בדיקה פסיכיאטרית לחשוד, גם אם עדיין לא הוגש נגדו כתב אישום.
 • לאחר קבלת תוצאות הבדיקה בית המשפט יחליט האם החשוד כשיר לעמוד לדין (אם וכאשר יוחלט להגיש כתב אישום נגדו).
 • למידע נוסף ראו בדיקה פסיכיאטרית של חשוד בעבירה.

נאשם

ערעור על החלטה לאשפז במסגרת המשפט הפלילי

הפסקת ההליכים הפליליים כתוצאה מאשפוז

אשפוז עצור

 • אשפוז של עצור לא מונע את המשך החקירה. אם העצור נמצא בחקירה, בית המשפט יורה על אשפוז העצור רק אם בבית החולים יהיו התנאים הדרושים לביצוע החקירה.

אשפוז של נאשם

 • אם בית המשפט קבע כי על הנאשם להתאשפז או לקבל טיפול מרפאתי כפוי, בית המשפט יפסיק את ההליכים המשפטיים נגדו.
 • לבקשת עורך הדין של הנאשם, בית המשפט מוסמך בכל זאת לברר את אשמתו של הנאשם. במקרה כזה הנאשם ישהה באשפוז וצו האשפוז הכפוי יעמוד בתוקפו עד לתום הבירור.
  • אם בתום הבירור הנאשם יזוכה, יפקע הצו (כלומר, הנאשם ישוחרר).
  • אם בתום הבירור הנאשם לא זוכה מאשמה - בית המשפט יחליט בשאלת האשפוז או הטיפול המרפאתי, והוא רשאי להורות על אשפוז או טיפול מרפאתי מחדש.

זכויות ייחודיות למאושפזים במשפט הפלילי

ייצוג משפטי בפני הוועדה הפסיכיאטרית או בית המשפט בעניין אשפוז בכפייה

 • המאושפז עצמו רשאי להיות מיוצג ע"י עורך דין בדיונים בפני הוועדה הפסיכיאטרית וכן בערעורים על החלטותיה.
 • קטין המערער על החלטה של בית משפט לנוער אשר מורה על אשפוזו בכפייה רשאי אף הוא להיות מיוצג ע"י עורך דין.
 • ניתן לבחור בין ייצוג ע"י עורך דין פרטי (במימון המאושפז/הקטין עצמו) או ע"י סניגור ציבורי במימון המדינה.
 • למידע נוסף ראו ייצוג משפטי בטיפול כפוי.

תרגום הדיונים בוועדה הפסיכיאטרית

זכויות כלליות במהלך האשפוז

טיפול רפואי נאות

 • המטופל זכאי לקבל טיפול בהתאם למצבו הרפואי, הנפשי והגופני, בהתאם לתנאים ולהסדרים שנהוגים במערכת הבריאות.
 • אסור לאשפז אדם במחלקה פסיכיאטרית אם מטרת האשפוז היא רק להגן עליו או על הציבור מפניו.
 • מטופלים טבעונים וצמחונים זכאים לתזונה מותאמת.
 • למידע נוסף ראו:

מסירת מידע

זכויות בתחום האישי

קשר עם אנשים אחרים

חופש תנועה, יציאה משטח בית החולים וחופשות

 • המטופל יכול לנוע בחופשיות בשטחים הציבוריים של בית החולים, כל עוד מצבו הרפואי מאפשר זאת.
 • יציאה משטח בית החולים מצריכה אישור מהגורמים המוסמכים.
 • חופשות מחוץ לבית החולים מהוות חלק מתוכנית הטיפול ויאושרו בהתאם לשיקולי הצוות המטפל.
 • במקרה של אשפוז בצו בית משפט (חשוד בעבירה או נאשם במשפט פלילי) המאושפז יהיה רשאי לצאת לחופשה רק אם בנוסף לאישור הצוות המטפל, ינתן גם אישור של הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית.
 • למידע נוסף ראו חופש תנועה בבית החולים וחופשות.

טיפולים רפואיים קונקרטיים

שחרור מאשפוז

 • לוועדה המחוזית שדנה בעניינו של עצור מאושפז יש סמכות להחליט על על שחרורו.
 • אם הוועדה החליטה לשחררו, עליה להודיע על מועד השחרור לפסיכיאטר המחוזי, ליועץ המשפטי לממשלה, לפרקליט המחוז ולמשטרת ישראל.

חידוש המשפט הפלילי של נאשם לאחר השחרור

 • היועץ המשפטי לממשלה רשאי להורות על העמדתו של הנאשם לדין לאחר שחרורו, וזאת רק במקרה שצו האשפוז ניתן מהטעם שהנאשם אינו מסוגל לעמוד לדין בשל מחלתו.
 • אם ניתן הצו על יסוד העובדה שהנאשם לקה בנפשו בעת ביצוע העבירה ולכן לא ניתן להענישו, לא ניתן יהא לחדש את המשפט נגדו גם לאחר שחרורו מן האשפוז.

הגשת תלונה על שירותי בריאות הנפש

 • כל אדם רשאי להגיש תלונה הקשורה לשירותי בריאות הנפש.
 • ניתן להגיש את התלונה למוסד הרפואי (בית חולים, מרפאה או יחידה רפואית) או לפסיכיאטר המחוזי או למחלקה לפסיכיאטרייה משפטית במשרד הבריאות.
 • למידע נוסף ראו הגשת תלונה על שרותי בריאות הנפש.

מדריכים וזכותונים נוספים

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע