במקרים שבהם דייר בדיור ציבורי נפטר או עבר למוסד סיעודי, בני המשפחה שהתגוררו עמו עשויים להיות זכאים להמשיך להתגורר בדירה ללא עמידה בכל תנאי הזכאות הרגילים, אם בן/בת זוגם, ילדם או הורה שלהם נהרג, נחטף או נעדר בתקופת מלחמת חרבות ברזל
האישור להמשיך לשכור את הדירה הציבורית יינתן לתקופה של עד 6 שנים


בני משפחה של דייר/ת בדיור ציבורי שהתגוררו עם הדייר/ת בדירה עשויים להיות זכאים להמשיך להתגורר בשכירות בדירה הציבורית אחרי שהדייר/ת נפטר/ה או עבר/ה למוסד סיעודי, אם בן/בת זוגם, ילדם או הורה שלהם נהרג, נחטף או נעדר בתקופת מלחמת חרבות ברזל.

מי זכאי?

 • חסרי דירה שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. הדייר/ת היה/הייתה בן/בת זוגם (מנישואים או ידוע/ה בציבור), הורה, סב/ה, ילד/ה או אפוטרופוס שלהם.
  2. הדייר/ת התגורר/ה בדירה 5 שנים לפחות ועבר/ה להתגורר במוסד סיעודי בתקופת מלחמת חרבות ברזל, או נפטר/ה לפני תום תקופה זו.
  3. הם התגוררו עם הדייר/ת בדירה הציבורית לפני שנפטר/ה או עבר/ה למוסד הסיעודי, וממשיכים להתגורר בה במועד שבו הם מגישים את הבקשה (ראו תהליך מימוש הזכות).
  4. בן/בת הזוג שלהם (מנישואים או ידוע/ה בציבור), ילדם או הורה שלהם נהרגו, נחטפו או נעדרו בפעולות האיבה והמלחמה שהחלו ב-07.10.2023.
שימו לב
הזכאות של בני המשפחה במקרים שצוינו לא מותנית במספר השנים שבהן התגוררו עם הדייר בדירה הציבורית ולא בעמידה שלהם בתנאי הזכאות לדיור ציבורי (לפי הכללים הרגילים בני משפחה של דייר בדיור הציבורי יוכלו להמשיך להתגורר בדירה הציבורית רק אם יענו בעצמם על תנאי הזכאות לדיור ציבורי ובתנאי שהתגוררו עם הדייר 3 שנים לפחות לפני שנפטר או עבר למוסד סיעודי).

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש למשרד הבינוי והשיכון בקשה להתגורר בדירה כ"דייר ממשיך מיוחד".
 • ניתן להגיש את הבקשה בתוך אחת מהתקופות הבאות, לפי המועד המאוחר מבין האפשרויות:
  1. בתוך 6 חודשים מיום הפטירה או המעבר למוסד סיעודי של הזכאי לדיור הציבורי.
  2. בתוך 6 חודשים מהיום שבו בן המשפחה של המבקש/ת נהרג או מהיום שבו נקבע כי הוא חטוף או נעדר.
  3. עד 28.08.2024.
 • לצורך קביעת זכאותם של המבקשים להמשיך לשכור את הדירה, משרד הבינוי והשיכון יתחשב במצבם הסוציאלי, הכלכלי והרפואי.
 • המבקשים יקבלו תשובה בתוך 45 ימים ממועד הגשת הבקשה. בתשובה יפורטו הדרכים שבהן ניתן להשיג או לערער על ההחלטה.
 • אם הזכאות תאושר, האישור יינתן לתקופה של עד 6 שנים.
 • משרד הבינוי והשיכון רשאי לאשר למבקשים להתגורר במשך 3 שנים בדירה ציבורית אחרת ששטחה שונה מהדירה הציבורית שהם מתגוררים בה, בתנאי שהם יסכימו לכך.


ראו גם

גורמים מסייעים


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים