דייר שהתגורר עם הוריו בדיור מוגן לקשישים המופעל על ידי חברה לדיור ציבורי לא הוכר כדייר ממשיך בדירה שבה התגוררו

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית משפט השלום חיפה
שם התיק:תא (חי') 10998-09-08
תאריך:13.10.2010
קישור:לפסק הדין המלא

חברה לדיור ציבורי הגישה תביעה שבה היא דורשת לפנות דייר מדירה במתחם לדיור מוגן לקשישים שהיא מפעילה.
ב-1995 נחתם בין החברה לבין הוריו המנוחים של הנתבע הסכם שכירות בלתי מוגנת, שבמסגרתו הושכרה למנוחים דירה בת 3 חדרים במתחם הדיור המוגן. הנתבע התגורר יחד עם הוריו בדירה במטרה לסעוד אותם ובמקביל, שכר דירה פרטית וקיבל סיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון.
ב-2006 נפטרה האם, וב-2007 מונה הבן על-פי צו בית משפט כאפוטרופוס על גופו ורכושו של אביו, שאתו המשיך להתגורר בדירה.
בהמשך שנה זו, הגיש האב בקשה לאשר את מגוריו של בנו בדירה, והבקשה אושרה על-ידי ועדת חריגים של חברת הדיור הציבורי. הוועדה החליטה לאשר את צירופו של הבן כנלווה לחוזה השכירות במטרה לעזור לאביו הסיעודי, ומבלי שהדבר יקנה לו זכויות בדירה. הדבר צוין מפורשות במכתב שנשלח לבן.
ב-2008 נפטר האב ולנתבע הובהר על-ידי נציגי החברה כי אין לו זכויות בדירה ועליו לפנותה.
בשל מצבו הרפואי של הנתבע, שהוכר כנכה בשיעור של 75%, הוא הודרך על-ידי נציגי החברה לפנות למשרד הקליטה לצורך הגשת בקשה לדיור מוגן, וב-2008 אישרה ועדת חריגים מיוחדת של משרד הקליטה הקניית דירה בת שני חדרים המותאמת למגורי יחיד, באותו מתחם מגורים. הנתבע סירב לקבל את הדירה החלופית שהוצעה לו בנימוק שאינה מתאימה לצרכיו הרפואיים ו/או למימדיו וסירב לפנות את הדירה שבה התגורר עם הוריו.
הוא טען לזכויות בדירה כדייר מוגן מכח חוק הגנת הדייר מחד, וכדייר ממשיך מכח חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי מאידך. השופט קבע כי לא ברור מהם הנימוקים שעליהם הוא מתבסס בטענות אלה, והגיע למסקנה כי הנתבע לא הוכיח כל זכות שלו בדירה ועל כן עליו לפנות את הדירה ולהחזירה לידי חברת הדיור הציבורי.

משמעות

  • דייר שהתגורר יחד עם הוריו בדיור שהוגדר כדיור מוגן לקשישים לא יוכר כדייר ממשיך בדירה שבה התגוררו.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.