אזרחים ותיקים חסרי דירה ודיירי הדיור הציבורי עשויים להיות זכאים לדיור בבית גיל הזהב
לחלק מהבתים ניתן להתקבל גם לפני גיל פרישה (ראו פרטים בהמשך)


משרד הבינוי והשיכון מפעיל בתי דיור לגיל הזהב עם דירות בנות חדר וחצי או שני חדרים.

 • בתי הדיור מנוהלים ברובם על-ידי חברות ממשלתיות ובחלקם על-ידי חברות פרטיות.
 • הצוות של בתי הדיור כולל אם בית, איש אחזקה, עובדת סוציאלית ורכזת חברתית.
 • הבתים מציעים לדיירים פעילויות חברתיות כגון: מועדונים, חוגים, שיעורים וטיולים.
 • הדיירים נדרשים לשלם שכר דירה בשיעור 8%-10% מקצבת הביטוח הלאומי או כל הכנסה אחרת שלהם, לא כולל קצבה (רנטה) מממשלת גרמניה.
 • לרשימת בתי דיור גיל הזהב באתר משרד הבינוי והשיכון.

מי זכאי?

 1. דיירים בדירה של הדיור הציבורי ללא ילדים שמתגוררים עימם, שמעוניינים לעבור לבית גיל הזהב ויימצאו מתאימים.
 2. חסרי דירה שמתפקדים באופן עצמאי (לא סיעודיים) ומתקיים לגביהם אחד מאלה:
 3. יחידים/בני זוג חסרי דירה שמתפקדים באופן עצמאי ומתקיימים מהבטחת/השלמת הכנסה, או מקצבת נכות כללית בשיעור 75% לפחות + תוספת לבן/בת זוג (אם יש), גם אם טרם הגיעו לגיל פרישה -
שימו לב
הטבה זו ניתנת גם עבור:
 • מי שלא זכאים לקצבת אזרח ותיק ומקבלים הבטחת הכנסה מגיל פרישה.
 • מי שקיבלו השלמת הכנסה במשך שנתיים ולא מקבלים אותה יותר אחרי שהתחילו לקבל תשלום מוגדל בכל אחת מהנסיבות הבאות:
  1. הם קיבלו השלמת הכנסה לקצבת שאירים ובתקופה שבין 01.01.2013 ל-13.06.2020 התחילו לקבל קצבת אזרח ותיק עם חצי קצבת שאירים אחרי שהגיעו לגיל פרישה.
  2. הם קיבלו השלמת הכנסה לקצבת אזרח ותיק ובתקופה שבין 01.01.2013 ל-13.06.2020 התחילו לקבל קצבת אזרח ותיק עם חצי קצבת שאירים אחרי שהתאלמנו.
  3. הם קיבלו השלמת הכנסה לקצבת אזרח ותיק ובתקופה שבין 01.01.2013 ל-13.06.2020 התחילו לקבל קצבת אזרח ותיק מוגדלת אחרי שהגיעו לגיל 80.
 • אזרחים ותיקים שהתחילו להיות מבוטחים בביטוח פנסיוני אחרי כניסתו לתוקף של צו ההרחבה לביטוח פנסיוני (מ-01.01.2008) ועונים על אחד מאלה:
  1. הם ללא בני זוג, הכנסתם מפנסיה לא עולה על 3,046.25 ₪ בחודש (נכון ל-2024) ולפי אישור שקיבלו מביטוח לאומי הם היו זכאים להבטחת/השלמת הכנסה לולא ההכנסה מהפנסיה.
  2. יש להם בן/בת זוג, הכנסתם מפנסיה של שני בני הזוג לא עולה על 4,801.29 ₪ בחודש (נכון ל-2024) ולפי אישור שקיבלו מביטוח לאומי הם היו זכאים להבטחת/השלמת הכנסה לולא הכנסתם מהפנסיה.

תהליך מימוש הזכות

הגשת בקשה

 • יש להגיש בקשה למגורים בבית גיל הזהב:
 • הפונים יציגו תעודת זהות עם ספח עדכני ומסמכים נוספים שיתבקשו להציג (כגון מסמכים רפואיים,אישור תקף על זכאות לקצבה מהמוסד לביטוח לאומי או תלוש שכר ממשרד האוצר).

אישור הזכאות

 • לאחר הגשת הבקשה יועץ רפואי יוודא שהפונים מתפקדים באופן עצמאי על-פי המסמכים שהגישו.
 • הזכאות לדיור בבית גיל הזהב תהיה בתוקף 5 שנים מהמועד שאושרה.
 • הזכאות תיקבע ביישוב המגורים של המבקשים - אם יש בו בית דיור גיל הזהב.
  • ביישובים שיש בהם מספר בתי דיור גיל הזהב ניתן לבחור בין הבתים.
  • ניתן גם לבחור לגור בבית דיור גיל הזהב ביישוב אחר.

המתנה לדירה

 • מי שזכאותם אושרה עשויים להמתין בין מספר שבועות למספר שנים עד שיתפנה מקום בבית גיל הזהב (תלוי ביישוב שבו נמצא הבית).
 • בתקופת ההמתנה הם יוכלו לקבל סיוע מוגדל בשכר דירה (בתנאי שלא סירבו לדירות שהוצעו להם מעבר למספר הסירובים המותר (ראו פרטים בהמשך).
 • סכום הסיוע - עד 2,200 ₪ (כולל הזכאות האישית) יינתן מדי חודש למי ששוכרים בשוק החופשי דירה שלא שייכת לבן משפחתם.

בדיקת התאמה של מועמדים לבית גיל הזהב

 • מי שמועמדים להתקבל לבית מסוים יעברו בדיקת התאמה ראשונית על-ידי העו"ס של אותו בית.
 • בית גיל הזהב רשאי לפנות לקבלת מידע נוסף על המועמדים מהמחלקה לשירותים חברתיים ביישוב מגוריהם.
 • אם המועמדים יימצאו מתאימים לפי חוות הדעת של העו"ס לא יהיה צורך בבדיקות נוספות.
 • למי שלא יימצאו מתאימים ההחלטה תועבר לדיון בוועדת התאמה.

סירוב להצעות

 • מי שאושרה להם זכאות אחרי 03.04.2022 רשאים לסרב עד 2 פעמים לדירות תקניות שיוצעו להם בבתי גיל הזהב בתקופת הזכאות.
 • אחרי 2 סירובים לא יוצעו להם הצעות נוספות, אלא אם מנהל מחלקת האכלוס יאשר הצעה נוספת אחרי שיבחן את הנימוקים לסירוב.
 • מי שאושרה להם זכאות לפני 04.04.2022 רשאים לסרב עד 4 פעמים לדירות תקניות שיוצעו להם בתקופת הזכאות.

מעבר לבית אחר

 • דיירים בבית גיל הזהב יכולים לבקש לעבור לגור בבית אחר באותו יישוב או ביישובים אחרים.
 • יש להגיש את הבקשה באמצעות החברה המאכלסת.

זכאות מטעם משרד העלייה והקליטה

 • משרד העלייה והקליטה מטפל בזכאותם של עולים לדיור בבתי גיל הזהב ללא הגבלה של תקופת העלייה.
 • הזכאות נקבעת לעולים שמתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:
  1. הם חסרי דירה.
  2. הם מתקיימים מקצבת זיקנה עם השלמת הכנסה או מקצבת נכות ממשרד האוצר.
  3. הם הגיעו לגיל פרישה כאשר פנו למשרד העלייה והקליטה.
  4. יש להם תעודת זכאות של משרד הבינוי והשיכון כזכאים "קשישים".

הצבת קלפיות בבתי גיל הזהב

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות סיוע בהתאמת תנאי דיור לאנשים המוגבלים בניידות, (באמצעות הלשכות המחוזיות), טיפול בתלונות על הפרת זכויות של מי ששוהה במוסד גריאטרי
משרד העלייה והקליטה לאתר המשרד סיוע בדיור לעולים
גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים ובני משפחותיהם, למתן מידע על כלל הזכויות, השירותים וההטבות שמגיעים לאזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויותיהם.
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה - טל: 074-7696562 אתר נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובטיפול במקרים של אפליה אסורה
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות טיפול בשוהים זרים בישראל, אחריות על מתן היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל, הוצאת תעודת פטירה ועדכון מרשם האוכלוסין

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים