דמי הביטוח הלאומי עבור חיילים בשירות חובה משולמים על ידי המדינה
חיילים בשירות ללא תשלום (של"ת) זכאים שהמדינה תשלם עבורם גם את דמי ביטוח הבריאות
חייל בשירות חובה בתקופת של"ת זכאי לקבל שירותי בריאות מקופות החולים (ולא מהצבא)


דמי הביטוח הלאומי עבור חיילים בשירות חובה משולמים ישירות על ידי המדינה.

  • עבור חיילים בשירות ללא תשלום (של"ת) משלמת המדינה גם את דמי ביטוח הבריאות.
  • חייל בשירות חובה בתקופת של"ת מבוטח על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ולכן זכאי לקבל שירותי בריאות מקופות החולים ולא מהצבא במהלך תקופת השל"ת.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • חייל (חוגר או קצין) שנמנה עם הכוחות הסדירים של צה״ל על-פי חוק שירות ביטחון או בהתנדבות, שיצא לתקופת שירות ללא תשלום במסגרת הנח"ל או ישיבות ההסדר.

למי ואיך פונים

  • רישום בביטוח הלאומי כחייל בשל"ת נעשה באופן אוטומטי באמצעות מידע שמעביר צה"ל לביטוח הלאומי.

שלבי ההליך

  • התשלומים מבוצעים ישירות על ידי אוצר המדינה ומועברים למוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

  • אם חייל בשירות חובה שנמצא בשל"ת חויב בטעות לשלם דמי ביטוח כמי שלא עובד עבור התקופה שבה שירת בצה"ל, עליו להגיש לסניף הביטוח הלאומי שקרוב למקום מגוריו אישור מהצבא על מעמדו כחייל סדיר ועל תקופת השירות (כולל תאריכים). על האישור לכלול גם תקופות מעמד מיוחד (של"ת), אם היו. לאחר הגשת המסמכים הנדרשים, יבוטל החוב לביטוח הלאומי.
  • עד לדצמבר 2001 חויבו חיילים בשל"ת לשלם דמי ביטוח בריאות עבור עצמם, החל מינואר 2002 משלמת המדינה גם את דמי ביטוח הבריאות.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים