הקדמה:

דמי ביטוח לאומי משולמים עבור חיילים בשירות חובה על-ידי המדינה, כל עוד החייל אינו עובד כשכיר או כעצמאי
חייל בשירות חובה אינו מבוטח על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ולכן אינו זכאי לשירותים רפואיים מקופות החולים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


דמי הביטוח הלאומי עבור חיילים בשירות חובה משולמים ישירות על-ידי המדינה, כל עוד החייל אינו עובד כשכיר או כעצמאי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • הרישום כחייל בביטוח הלאומי נעשה באופן אוטומטי באמצעות מידע שמעביר צה"ל למוסד לביטוח לאומי.
 • בתקופת שירות החובה של החייל, אוצר המדינה משלם עבורו את דמי הביטוח הלאומי, כל עוד החייל אינו עובד כשכיר או כעצמאי.
 • במקרה שחייל בשירות חובה חויב בטעות לשלם דמי ביטוח לאומי כמי שאינו עובד עבור תקופה שבה שירת בצה"ל:

דמי ביטוח לאומי לחייל שעובד כשכיר

 • על חלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע (6,331 ש"ח, נכון ל-2021) ישולמו דמי ביטוח לאומי בשיעור 3.95% מהשכר, לפי החלוקה הבאה:
  • 0.40% ינוכו משכרו של העובד
  • 3.55% ישלם המעסיק
 • על חלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד להכנסה המירבית לחודש החייבת בדמי ביטוח (44,020 ש"ח, נכון ל-2021) ישולמו דמי ביטוח לאומי בשיעור 14.60% מהשכר, לפי החלוקה הבאה:
  • 7% ינוכו משכרו של העובד
  • 7.60% ישלם המעסיק
 • החישוב נעשה מתוך השכר ברוטו (השכר לפני הניכויים).
 • לחישוב סכום דמי הביטוח הלאומי, ניתן להיעזר במחשבון המוסד לביטוח לאומי.
 • למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת