דמי ביטוח לאומי משולמים עבור חיילים בשירות חובה על-ידי המדינה, כל עוד החייל לא עובד כשכיר או כעצמאי
חייל בשירות חובה לא מבוטח על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ולכן לא זכאי לשירותים רפואיים מקופות החולים


דמי הביטוח הלאומי עבור חיילים בשירות חובה משולמים ישירות על-ידי המדינה, כל עוד החייל לא עובד כשכיר או כעצמאי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • הרישום כחייל בביטוח הלאומי נעשה באופן אוטומטי באמצעות מידע שמעביר צה"ל למוסד לביטוח לאומי.
 • בתקופת שירות החובה של החייל, המדינה משלמת עבורו את דמי הביטוח הלאומי, כל עוד הוא לא עובד כשכיר או כעצמאי.
 • אם חייל בשירות חובה חויב בטעות בתשלום דמי ביטוח לאומי כמי שלא עובד עבור התקופה שבה שירת בצה"ל:

דמי ביטוח לאומי לחייל שעובד כשכיר

 • על חלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע (7,522 ₪, נכון ל-2024) ישולמו דמי ביטוח לאומי בשיעור 3.95% מהשכר, לפי החלוקה הבאה:
  • 0.40% ינוכו משכרו של העובד
  • 3.55% ישלם המעסיק
 • על חלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד להכנסה המירבית לחודש החייבת בדמי ביטוח (49,030 ₪, נכון ל-2024) ישולמו דמי ביטוח לאומי בשיעור 14.60% מהשכר, לפי החלוקה הבאה:
  • 7% ינוכו משכרו של העובד
  • 7.60% ישלם המעסיק
 • החישוב נעשה מתוך השכר ברוטו (השכר לפני הניכויים).
 • לחישוב סכום דמי הביטוח הלאומי, ניתן להיעזר במחשבון המוסד לביטוח לאומי.
 • למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

 • חייל בשירות חובה לא מבוטח על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ולכן לא זכאי לשירותים רפואיים מקופות החולים. החייל מקבל את השירותים הרפואים מהצבא.
 • שכירים שנוכו משכרם דמי ביטוח לאומי בשיעור גבוה מדי זכאים לקבלת החזר כספי. למידע נוסף ראו כאן.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים