דמי הביטוח הלאומי עבור מי שמשרת בצה"ל בשירות קבע משולמים על-ידי הצבא לפי בסיס שכרו של החייל
הצבא מנכה משכרו של החייל את חלקו בדמי הביטוח בדומה לניכויים מעובד שכיר
חייל בשירות קבע מקבל את שירותי הבריאות מצה"ל, אך חייב לשלם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי כעובד שכיר
למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי


דמי הביטוח הלאומי עבור מי שמשרת בצה"ל בשירות קבע משולמים על-ידי הצבא לפי בסיס שכרו של חייל הקבע.

  • הצבא מנכה משכרו של החייל את חלקו בדמי הביטוח (כפי שמנוכה משכרו של עובד שכיר).
  • חייל בשירות קבע מקבל את שירותי הבריאות מצה"ל, אך חייב בתשלום דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי כעובד שכיר.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • חיילים בשירות קבע. המוסד לביטוח לאומי מגדיר חייל בשירות קבע, לעניין תשלום דמי הביטוח הלאומי, כחייל המשרת בצה"ל שלא על-פי חוק, אלא מתוך בחירה והתנדבות.

למי ואיך פונים

  • הרישום בביטוח הלאומי כחייל קבע נעשה באופן אוטומטי באמצעות מידע שמעביר צה"ל לביטוח הלאומי.

שלבי ההליך

  • דמי הביטוח בעבור מי שמשרת בצה"ל בשירות קבע משולמים על-ידי הצבא לפי בסיס שכרו של חייל הקבע.
  • הצבא מנכה משכרו של החייל את חלקו בדמי הביטוח (כפי שמנוכה משכרו של עובד שכיר). שיעור הניכוי מושפע ממצבו המשפחתי של החייל וממעמדה של בת הזוג.

חשוב לדעת

  • אם חייל בשירות קבע חויב בתשלום דמי ביטוח לאומי כמי שאינו עובד בתקופה שבה שירת כחייל בצבא הקבע, עליו להמציא לביטוח הלאומי אישור מהצבא או ממשרד הביטחון על שירות הקבע. באישור צריך שיירשמו פרטי החייל ותקופת השירות (מתאריך ועד תאריך) או תלושי שכר או טופס 106 לתקופת השירות. עם המצאת האישור יבוטל החוב.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות