חיילי מילואים שקיבלו תשלום עבור השירות מחויבים בדמי ביטוח לאומי מתוך התשלום שקיבלו


חיילי מילואים שקיבלו תשלום עבור השירות מחויבים לשלם דמי ביטוח לאומי מתוך התשלום שקיבלו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

  • שכירים שקיבלו את התשלום באמצעות המעסיק:
  • שכירים שמגישים תביעה אישית לקבלת התשלום:
  • עצמאים, מי שלא עובדים ומי שלומדים במוסד להשכלה גבוהה ומגישים תביעה אישית:
    • דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לא ינוכו מהתגמול שמשולם להם.
    • לעצמאים ינוכו דמי הביטוח כאשר תתקבל השומה השנתית ממס ההכנסה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים