התשלום מבוצע על ידי הגוף אצלו מבוצע השירות הלאומי
למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • מי שמשרת בשירות לאומי בהתנדבות, שלא בשכר, וקיבל דחייה או פטור מחובת שירות ביטחון לפי חוק שירות ביטחון, תשי"ט 1959.
  • כמשרת בשירות לאומי נחשב מי שעונה על כל התנאים האלה:
  1. משרת בשירות הלאומי בהתנדבות;
  2. הופנה לשירות לאומי על-ידי גוף שאושר על-ידי שר העבודה והרווחה;
  3. התחייב לשירות של 12 חודשים לפחות, ובתקופה זו אינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי.

למי ואיך פונים

  • התשלום מבוצע על ידי הגוף אצלו מבוצע השירות הלאומי.

שלבי ההליך

  • הרישום בביטוח הלאומי נעשה באופן אוטומטי באמצעות מידע שמגיע מאגודות ההתנדבות.
  • אגודות ההתנדבות מעבירות למוסד לביטוח לאומי את דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות בעבור המתנדבים.

חשוב לדעת

  • המוסד לביטוח לאומי ממליץ למתנדב לוודא מול האגודה, בה הוא מתנדב, כי דמי הביטוח הלאומי עבורו אכן מועברים למוסד לביטוח לאומי.
  • במקרה שהמוסד לביטוח לאומי דורש ממבוטח לשלם דמי ביטוח לאומי כמי שאינו עובד עבור תקופה שבה שירת בשירות הלאומי, עליו להמציא לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו אישור מהאגודה על תקופת השירות, והחוב יבוטל.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים