הקדמה:

התשלום מבוצע על ידי הגוף אצלו מבוצע השירות הלאומי
למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי


הערת עריכה
1. האם להחליף את השם ל"דמי ביטוח לאומי למתנדב בשירות לאומי-אזרחי"?
2. לקשר את הערך הזה מתוך פורטל שירות לאומי-אזרחי
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 23.06.2013, 16:21 (IDT)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • מי שמשרת בשירות לאומי בהתנדבות, שלא בשכר, וקיבל דחייה או פטור מחובת שירות ביטחון לפי חוק שירות ביטחון, תשי"ט 1959.
  • כמשרת בשירות לאומי נחשב מי שעונה על כל התנאים האלה:
  1. משרת בשירות הלאומי בהתנדבות;
  2. הופנה לשירות לאומי על-ידי גוף שאושר על-ידי שר העבודה והרווחה;
  3. התחייב לשירות של 12 חודשים לפחות, ובתקופה זו אינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי.

למי ואיך פונים

  • התשלום מבוצע על ידי הגוף אצלו מבוצע השירות הלאומי.

שלבי ההליך

  • הרישום בביטוח הלאומי נעשה באופן אוטומטי באמצעות מידע שמגיע מאגודות ההתנדבות.
  • אגודות ההתנדבות מעבירות למוסד לביטוח לאומי את דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות בעבור המתנדבים.

חשוב לדעת