חיילים שהשתחררו משירות חובה ומסיימי שירות לאומי-אזרחי זכאים לנקודות זיכוי במס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישית במשך 36 חודשים לאחר השחרור
שווי ההטבה נע בין 242 ₪ לחודש ל-484 ₪ לחודש (נכון לשנת 2024) בהתאם לאורך השירות


חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי זכאים לזיכוי במס (נקודות זיכוי) על הכנסה מיגיעה אישית החל מהחודש שלאחר חודש השחרור, במשך 36 החודשים הראשונים.

 • למי שזכאים לנקודת זיכוי אחת, ההטבה תהיה בשווי 2,904 ₪ לשנה ו-242 ₪ לחודש (נכון לשנת 2024).
 • למי שזכאים לשתי נקודות זיכוי, ההטבה תהיה בשווי 5,808 ₪ לשנה ו-484 ₪ לחודש (נכון לשנת 2024).
 • הזכאות נקבעת בהתאם לאורך השירות:
הזכאים אורך השירות מספר נקודות הזיכוי
חיילים 23 חודשים ומעלה 2
חיילים בין 12 ל- 23 חודשים 1
חיילות 22 חודשים ומעלה 2
חיילות בין 12 ל- 22 חודשים 1
בני ובנות השירות הלאומי 24 חודשים 2
בני ובנות השירות הלאומי 12 חודשים 1
דוגמה
חיילת ששירתה 20 חודשים בשירות חובה והשתחררה בסוף חודש פברואר, תהיה זכאית לנקודת זיכוי אחת החל מחודש מרץ באותה שנה, למשך 36 חודשים.
דוגמה
חייל ששירת 3 שנים בחובה ושנתיים בקבע, יהיה זכאי ל-2 נקודות זיכוי במהלך השנתיים שהוא בקבע (פחות החודש הראשון לאחר סיום שירות החובה). עם שחרורו מקבע, תהיה לו זכאות למשך 13 חודשים נוספים.
דוגמה
חייל ששירת במסלול של ישיבת הסדר, שבמסגרתו גויס לשירות בתשלום למשך כ-18 חודשים, וביתרת השירות היה במעמד של של"ת (שירות ללא תשלום) בישיבה, יהיה זכאי ל-2 נקודות זיכוי בהתאם לאורך השירות הכולל שלו מרגע החיול ועד השחרור. הזכאות תתחיל בחודש שלאחר חודש השחרור ולמשך 36 חודשים.

מי זכאי?

 • חיילים שהשתחררו משירות חובה ומסיימי שירות לאומי-אזרחי שמנוכה מהכנסותיהם מעבודה מס הכנסה.

תהליך מימוש הזכות

משמעות ההטבה

 • נקודות זיכוי מקטינות את גובה מס ההכנסה שצריכים לשלם, ולכל היותר עד למצב שבו גובה המס הנדרש הוא אפס. לכן הן מועילות רק למי שגובה החיוב שלהם במס מגיע לערך נקודות הזיכוי שהם זכאים להן.
  • מי שלפי גובה הכנסתם לא חייבים לשלם מס הכנסה כלל (למשל אם גובה מס ההכנסה שלהם מתקזז עם נקודות זיכוי אחרות שלהן הם זכאים), לא יוכלו ליהנות מנקודות הזיכוי הנוספות שהם זכאים להן.
  • אם לפי גובה הכנסתם הם נדרשים לשלם מס הכנסה, אך בשיעור נמוך מערכן של נקודות הזיכוי, הם יוכלו לנצל רק חלק מנקודות הזיכוי עד שגובה המס שיחויבו בו יהיה אפס.
דוגמה
ערכן השנתי של 3 נקודות זיכוי הוא 8,712 ₪ (3 כפול 2,904 ₪, השווי השנתי של נקודת זיכוי אחת). מי שזכאי ל-3 נקודות זיכוי וסך מס ההכנסה שעליו לשלם נמוך מ-8,712 ₪, יוכל לנצל רק את חלקן של נקודות הזיכוי ששוויו בגובה מס ההכנסה שעליו לשלם (וכלל לא יידרש לשלם מס הכנסה).

תיאום מס

 • מס הכנסה מחושב על בסיס הכנסה שנתית (מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר).
  • מי שהתחילו לעבוד אחרי ינואר זכאים לשלם מס מופחת בהתאם למספר החודשים שעבדו.
  • לשם כך עליהם למלא ולהגיש טופס 116 ("בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס").
 • כמו כן, מי שעובדים בשני מקומות עבודה או יותר יכולים לערוך תיאום מס.
 • למידע נוסף ראו תיאום מס הכנסה.

חשוב לדעת

 • הטבה זו ניתנת בנוסף ל-2.25 נקודות הזיכוי שניתנות לכל תושב ישראל.
  • מי שעונים על קריטריונים נוספים שמזכים בנקודות זיכוי, עשויים לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי בהתאם לכל אחד מהקריטריונים (אלא אם כן צוין אחרת).
  • לפירוט הזכאויות הנוספות ראו פורטל נקודות זיכוי ממס הכנסה.
 • חיילים משוחררים שעבדו במקום עבודה מסוים עד גיוסם לצה"ל זכאים לחזור לאותו מקום עבודה לאחר השחרור. למידע נוסף ראו חזרה לעבודה של חייל משוחרר.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים