הקדמה:

דמי התקנה הם סכום הכסף שעוסק רשאי לדרוש מצרכן עבור התקנה של מוצר המשמש למתן שירות
סכום דמי ההתקנה הוא עד 100 ש"ח

דמי התקנה הם סכום הכסף שעוסק רשאי לדרוש מצרכן עבור התקנה של מוצר המשמש למתן שירות.

  • לרוב ייגבו דמי התקנה במסגרת עסקה למתן שירות המצריך התקנת תשתית (למשל: בהתקנת ממירים, מודמים, צלחות לוויין וכד').
דוגמה
עבור התקנת צלחת לוויין, שתשמש כאמצעי לקליטת שידורי הלוויין, ניתן לגבות דמי התקנה בסכום של עד 100 ש"ח.
  • עוסק שלא גבה כלל דמי התקנה יהיה רשאי לגבות בדיעבד סכום שלא יעלה על 100 ש"ח עבור ההתקנה.
  • עוסק שגבה דמי התקנה בסכום הנמוך מ-100 ש"ח אינו רשאי לדרוש תשלום נוסף.
  • עוסק שגבה דמי התקנה בסכום העולה על 100 ש"ח חייב להחזיר את ההפרש בין התשלום ששולם לו עבור ההתקנה לבין 100 ש"ח.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים