דמי התקנה הם סכום הכסף שעוסק רשאי לדרוש מצרכן עבור התקנה של מוצר המשמש למתן שירות
סכום דמי ההתקנה הוא עד 100 ₪

דמי התקנה הם סכום הכסף שעוסק רשאי לדרוש מצרכן עבור התקנה של מוצר המשמש למתן שירות.

  • לרוב ייגבו דמי התקנה במסגרת עסקה למתן שירות המצריך התקנת תשתית (למשל: בהתקנת ממירים, מודמים, צלחות לוויין וכד').
דוגמה
עבור התקנת צלחת לוויין, שתשמש כאמצעי לקליטת שידורי הלוויין, ניתן לגבות דמי התקנה בסכום של עד 100 ₪.
  • עוסק שלא גבה כלל דמי התקנה יהיה רשאי לגבות בדיעבד סכום שלא יעלה על 100 ₪ עבור ההתקנה.
  • עוסק שגבה דמי התקנה בסכום הנמוך מ-100 ₪ אינו רשאי לדרוש תשלום נוסף.
  • עוסק שגבה דמי התקנה בסכום העולה על 100 ₪ חייב להחזיר את ההפרש בין התשלום ששולם לו עבור ההתקנה לבין 100 ₪.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים