הקדמה:

המוסד לביטוח לאומי מממן שירותי קבורה עבור כל תושב ישראל שנפטר בחו"ל
ניתן לפנות בשאלות ובירורים לטלפון 6050* או 04-8812345
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מממן את הקבורה עבור כל אדם שנפטר בישראל ונקבר בה, ועבור כל מי שנפטר בחו"ל והוכר על-ידי המוסד לביטוח לאומי כתושב ישראל בעת הפטירה.

מי זכאי?

 • קרוביו של אדם שנפטר בחו"ל והוכר על-ידי המוסד לביטוח לאומי כתושב ישראל (אזרח ישראל אינו בהכרח תושב ישראל).

נפטר המובא לקבורה בארץ

 • בני משפחה המעוניינים להביא את הנפטר לקבורה בארץ צריכים לפנות אל מחלקת הביטוח והגבייה בסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום מגוריו של הנפטר, ולקבל מהם אישור לגבי התושבות של הנפטר.
 • את האישור מהביטוח הלאומי יש למסור לחברת הקבורה.
 • באפשרות המשפחה לתת לחברת הקבורה בטחונות כספיים למשך 30 ימים, כדי לאפשר את הבאת הנפטר לקבורה בישראל, וזאת עד להמצאת אישור תושבות מהמוסד לביטוח לאומי.
 • חברת הקבורה רשאית לגבות מבני המשפחה:
  • תשלום עבור שחרור הנפטר מהמכס (אגרת משרד הבריאות)
  • תשלום עבור הטיפול בהוצאת רישיון קבורה
  • תשלום עבור הטיפול של הצוות מטעם החברה המטפלת בשחרור הנפטר מהמכס

נפטר שהובא לקבורה בחו"ל

 • קרוב שנמצא בישראל ונשא בהוצאות הקבורה של תושב ישראל שנפטר בחו"ל, צריך להגיש תביעה על גבי טופס תביעה אישית לדמי קבורה.
 • יש לצרף לטופס התביעה אישור על הוצאות הקבורה בחו"ל.
 • את התביעה מגישים לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים (בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף).
 • סכום דמי הקבורה שישולם לא יעלה על הסכום הבסיסי המקסימלי שהיה משולם אילו הובא הנפטר לקבורה בישראל: 6,565 ש"ח, נכון לשנים 2021-2020 (6,545 ש"ח לפני כן).

פנייה למוקד הטלפוני

 • ניתן לפנות בשאלות ובירורים לטלפון *6050 או 04-8812345.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות