הקדמה:

המוסד לביטוח לאומי מממן שירותי קבורה עבור כל תושב ישראל שנפטר בחו"ל
ניתן לפנות בשאלות ובירורים לטלפון 6050* או 04-8812345
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מממן את הקבורה עבור כל אדם שנפטר בישראל ונקבר בה, ועבור כל מי שנפטר בחו"ל והוכר על-ידי המוסד לביטוח לאומי כתושב ישראל בעת הפטירה.

 • אם מבוטח של הביטוח הלאומי נפטר והובא לקבורה בחו"ל, ישולמו דמי הקבורה למי שנשא בהוצאות ונמצא בישראל, בתנאי שהסכום לא יעלה על דמי הקבורה הבסיסיים המקסימלים שהיו משולמים אילו הובא הנפטר לקבורה בישראל.

מי זכאי?

 • קרוביו של אדם שנפטר בחו"ל והוכר על-ידי המוסד לביטוח לאומי כתושב ישראל (אזרח ישראל אינו בהכרח תושב ישראל).

תהליך מימוש הזכות

נפטר המובא לקבורה בארץ

 • בני משפחה המעוניינים להביא את הנפטר לקבורה בארץ צריכים לפנות אל מחלקת הביטוח והגבייה בסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום מגוריו של הנפטר, ולקבל מהם אישור לגבי התושבות של הנפטר.
 • את האישור מהביטוח הלאומי יש למסור לחברת הקבורה.
 • באפשרות המשפחה לתת לחברת הקבורה בטחונות כספיים למשך 30 ימים, כדי לאפשר את הבאת הנפטר לקבורה בישראל, וזאת עד להמצאת אישור תושבות מהמוסד לביטוח לאומי.
 • חברת הקבורה רשאית לגבות מבני המשפחה:
  • תשלום עבור שחרור הנפטר מהמכס (אגרת משרד הבריאות)
  • תשלום עבור הטיפול בהוצאת רישיון קבורה
  • תשלום עבור הטיפול של הצוות מטעם החברה המטפלת בשחרור הנפטר מהמכס

נפטר שהובא לקבורה בחו"ל

 • קרוב שנמצא בישראל ונשא בהוצאות הקבורה של תושב ישראל שנפטר בחו"ל, צריך להגיש תביעה על גבי טופס תביעה אישית לדמי קבורה.
 • יש לצרף לטופס התביעה אישור על הוצאות הקבורה בחו"ל.
 • את התביעה מגישים לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים (בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף).
 • סכום דמי הקבורה שישולם לא יעלה על הסכום הבסיסי המקסימלי שהיה משולם אילו הובא הנפטר לקבורה בישראל - 6,545 ש"ח, נכון לשנת 2019 (6,467 ש"ח לפני כן).

פנייה למוקד הטלפוני

 • ניתן לפנות בשאלות ובירורים לטלפון 6050* או 04-8812345.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות