המוסד לביטוח לאומי מממן שירותי קבורה עבור תושבי ישראל שנפטרו בחו"ל
ניתן לפנות בשאלות ובירורים לטלפון *6050 או 04-8812345
למחשבון זכאות לדמי קבורה באתר המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מממן את הקבורה עבור כל אדם שנפטר בישראל ונקבר בה, ועבור כל מי שנפטרו בחו"ל והוכרו על-ידי המוסד לביטוח לאומי כתושבי ישראל בעת הפטירה.

 • התשלומים מועברים ישירות מהמוסד לביטוח לאומי לחברה הקדישא ולכל גוף שמורשה לעסוק בקבורה ושחתם על הסכם עם המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

 • קרוביהם של מי שנפטרו בחו"ל והוכרו על-ידי המוסד לביטוח לאומי כתושבי ישראל (אזרח ישראל אינו בהכרח תושב ישראל).

נפטר המובא לקבורה בארץ

 • בני משפחה שמעוניינים להביא את הנפטר/ת לקבורה בארץ צריכים לפנות אל מחלקת הביטוח והגבייה בסניף המוסד לביטוח לאומי באזור מגורי הנפטר/ת, ולקבל מהם אישור לגבי התושבות של הנפטר/ת.
 • את האישור מהביטוח הלאומי יש למסור לחברת הקבורה.
 • באפשרות המשפחה לתת לחברת הקבורה בטחונות כספיים למשך 30 ימים, כדי לאפשר את הבאת הנפטר/ת לקבורה בישראל, וזאת עד להמצאת אישור תושבות מהמוסד לביטוח לאומי.
 • חברת הקבורה רשאית לגבות מבני המשפחה:
  • תשלום עבור שחרור הנפטר/ת מהמכס (אגרת משרד הבריאות)
  • תשלום עבור הטיפול בהוצאת רישיון קבורה
  • תשלום עבור הטיפול של הצוות מטעם החברה המטפלת בשחרור הנפטר/ת מהמכס

נפטרים שהובאו לקבורה בחו"ל

 • קרובים שנמצאים בישראל ונשאו בהוצאות הקבורה של תושבי ישראל שנפטרו בחו"ל, יגישו טופס תביעה אישית לדמי קבורה.
 • יש לצרף לטופס התביעה אישור על הוצאות הקבורה בחו"ל.
 • את התביעה מגישים לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים (בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף).
 • סכום דמי הקבורה שישולם לא יעלה על הסכום הבסיסי המקסימלי שהיה משולם אילו הנפטרים הובאו לקבורה בישראל: 6,723 ₪ (נכון ל-2024).

פנייה למוקד הטלפוני

 • ניתן לפנות בשאלות ובירורים לטלפון *6050 או 04-8812345.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות