אין לפגוע בתלמיד בשל מעשה או מחדל של הוריו, לרבות באמצעות ענישה, מניעת תעודת בגרות או מניעת השתתפות במבחנים
פגיעה בתלמיד על רקע מעשי הוריו הינה עבירה על החוק, המאפשרת הגשת תביעה לבית המשפט
להגשת תלונה על פגיעה אסורה ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך


אין לפגוע בתלמיד בשל מעשה או מחדל (הימנעות ממעשה) של הוריו.

  • האיסור לפגוע בתלמיד מגן עליו מפני פגיעה בכבודו ומונע את אפלייתו.
  • פגיעה של מוסד חינוכי בתלמיד על רקע מעשי הוריו הינה עבירה על החוק, המאפשרת הגשת תביעה כנגד המוסד החינוכי לבית-המשפט.

מי זכאי?

  • כל התלמידים במוסדות החינוך לסוגיהם השונים זכאים לכך שלא יפגעו בהם בשל מעשי הוריהם, החל מרגע השתייכותם למוסד החינוכי.

תהליך מימוש הזכות

  • האיסור על פגיעה בתלמיד בשל מעשי הוריו מחייב את מוסדות החינוך הממלכתיים, מוסדות החינוך הממלכתיים דתיים ומוסדות החינוך האקסטרניים הפרטיים באופן אוטומטי.
  • במקרה של פגיעה בתלמיד בשל מעשי הוריו ניתן לפנות לאגף א' לפניות ותלונות הציבור בדרכים הבאות:
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים