הקדמה:

סעיף 11 לחוק זכויות התלמיד קובע כי אין לפגוע בתלמיד בשל מעשה או מחדל של הוריו, לרבות באמצעות ענישה, מניעת תעודת בגרות או מניעת השתתפות במבחנים
פגיעה בתלמיד על רקע מעשי הוריו הינה עבירה על החוק, המאפשרת הגשת תביעה לבית המשפט
למידע נוסף ולהגשת תלונה על פגיעה אסורה ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוךסעיף 11 לחוק זכויות התלמיד קובע כי אין לפגוע בתלמיד בשל מעשה או מחדל (הימנעות ממעשה) של הוריו. האיסור לפגוע בתלמיד מגן עליו מפני פגיעה בכבודו ומונע את אפלייתו. פגיעה של מוסד חינוכי בתלמיד על רקע מעשי הוריו הינה עבירה על החוק, המאפשרת הגשת תביעה כנגד המוסד החינוכי לבית-המשפט.

מי זכאי?

 • כל התלמידים במוסדות החינוך לסוגיהם השונים זכאים לכך שלא יפגעו בהם בשל מעשי הוריהם, החל מרגע השתייכותם למוסד החינוכי.

תהליך מימוש הזכות

 • האיסור על פגיעה בתלמיד בשל מעשי הוריו מחייב את מוסדות החינוך הממלכתיים, מוסדות החינוך הממלכתיים דתיים ומוסדות החינוך האקסטרניים הפרטיים באופן אוטומטי.
 • במקרה של פגיעה בתלמיד בשל מעשי הוריו ניתן לפנות לאגף א' לפניות ותלונות הציבור בדרכים הבאות:
  • מוקד שירות חינוך: 1-800-25-00-25
  • פקס: 02-5602390
  • דוא"ל לפניות ובקשות למידע: info@education.gov.il
  • דוא"ל להגשת תלונות: tluna@education.gov.il
  • דואר: אגף א' לפניות ותלונות הציבור, משרד החינוך, רח' דבורה הנביאה 2 ירושלים 91911.
 • תלמיד המעוניין להתלונן על פגיעה בשל מעשי הוריו יכול לפנות לקו הפתוח לפניות תלמידים במשרד החינוך (פועל רק עם דפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר), בדרכים הבאות:
  • טלפון: 1-800-222-003, 02-5602538, 02-5602539
  • פקס: 02-5603754
  • דוא"ל: kav_patuach@education.gov.il
  • דואר: "קו הפתוח לפניות תלמידים", משרד החינוך, ירושלים 91911.

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים