סטודנטיות וסטודנטים שנעדרו לפחות 21 ימים בסמסטר אחרי לידה זכאים להאריך את הלימודים בשני סמסטרים ללא תשלום נוסף
לפרטים על מימוש הזכות יש לפנות לרכז ההתאמות במוסד הלימודי
למידע רשמי ראו סעיף 9 לכללי זכויות הסטודנט


סטודנטיות וסטודנטים שנעדרו לפחות 21 ימים בסמסטר בעקבות לידה זכאים להאריך את הלימודים בשני סמסטרים ללא תשלום נוסף.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרכז ההתאמות במוסד הלימודי כדי לקבל פרטים על מימוש הזכות.
  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי.
דוגמה
הצגת אישור ממשרד הפנים או מבית החולים על מועד הלידה.

חשוב לדעת

  • המוסד הלימודי מחויב לפרסם בכל שנה באתר האינטרנט ובשנתון/ידיעון את הפרטים על זכויותיהם של סטודנטים וסטודנטיות אחרי לידה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות