סטודנטים שהם הורים לילדים מתחת לגיל 13, שבן זוגם שירת במילואים שירות מילואים מצטבר של 150 ימים בתקופת לימודיהם, יכולים להאריך את לימודיהם בסמסטר אחד ללא תשלום נוסף
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימוד


סטודנטים שהם הורים לילדים מתחת לגיל 13 שבן זוגם שירת במילואים שירות מילואים מצטבר של 150 ימים בתקופת לימודיהם, יכולים להאריך את לימודיהם בסמסטר אחד, מבלי שיחוייבו בתשלום נוסף.

מי זכאי?

  • סטודנט שמתקיימים לגביו 2 התנאים הבאים:
    1. הוא הורה לילד מתחת לגיל 13
    2. בן או בת זוגו שירתו במילואים שירות מילואים מצטבר של 150 ימים לפחות בתקופת לימודיו

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי.
  • מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימוד.


ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים