סטודנטים הורים שבני זוגם משרתים במילואים, זכאים לסיוע מהמוסד הלימודי בהשלמת חומר הלימוד שהפסידו
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי


סטודנט שהוא הורה ונעדר מהלימודים בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו, זכאי לסיוע בהשלמת חומר הלימוד שהפסידו על-ידי המוסד הלימודי באמצעות מתן הדרכה, חונכות, שיעורי עזר, חומרי עזר או בדרך אחרת שתיקבע על-ידי המוסד.

  • בנוסף, סטודנט שנעדר מלימודים בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו, יהיה זכאי להטבות הבאות:
    • הטבה שוות ערך ל-50 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד, בעד כל יום שבו נעדר.
    • אפשרות לצפייה או האזנה בשיעורים שהפסיד עקב שירות המילואים (אם האפשרות קיימת במוסד).
    • עדיפות בשאילת ספרים בספרייה, ואפשרות שאילה של ספרים בכמות העולה על הכמות הרגילה, בתקופה הסמוכה לשירות המילואים, בהתאם לנוהלי המוסד.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי.

חשוב לדעת

  • מומלץ לפנות לרכז המילואים במוסד הלימודים האקדמי שבו לומד הסטודנט לשם בירור מלוא הזכויות הניתנות ולשם קבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות באותו מוסד.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות