הקדמה:

סטודנטים הורים שבני זוגם משרתים במילואים, עשויים להיות זכאים לסיוע בהשלמת חומר לימוד בחלק מהמוסדות האקדמיים
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודיסטודנטים הורים אשר בני זוגם משרתים במילואים, עשויים להיות זכאים לסיוע בהשלמת חומר לימוד בחלק מהמוסדות האקדמיים.

דוגמה
 • באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, זכאים להטבות סטודנטים שהם הורים לילד אחת לפחות שגילו אינו עולה על 14 ובני זוגם משרתים במילואים.
 • הסיוע הניתן הוא:
  • פגישות עם מורי הקורס מעבר לשעות הקבלה לצורך השלמת חומר הלימוד והמטלות.
  • קבלת שיעורי עזר, תלושי צילום או שני קורסי תגבור (מרתון) בסבסוד של 50% מדיקן הסטודנטים.
  • במקרה שלא מתקיימים שיעורי עזר או קורסי תגבור, ניתן לקבל במקומם תלושי צילום.
 • יש להציג בפני מזכירות הפקולטה אישור חתום מצה"ל על משך שירות המילואים.
דוגמה
 • במרכז האקדמי פרס, זכאים להטבות סטודנטים שהם הורים לילד אחת לפחות ובני זוגם משרתים במילואים.
 • לפירוט ההטבות יש לפנות לדיקן הסטודנטים במוסד. כל מקרה יבחן לגופו.

חשוב לדעת

 • ייתכנו מוסדות לימוד נוספים המעניקים זכות זו.
 • מומלץ לפנות לרכז המילואים במוסד הלימודים האקדמי שבו לומד הסטודנט לשם בירור מלוא הזכויות הניתנות ולשם קבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות באותו מוסד.

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
גג לחייל המשוחרר רח' שיבת ציון 83-85 חיפה 31012 04-8669414
מרכזי צעירים בישראל
אתר פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית לרשימת מנהלות פרח 1-599-550-500

ראו בנוסף

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות