סטודנטים הורים שבני זוגם משרתים במילואים, זכאים לסיוע מהמוסד הלימודי בהשלמת חומר הלימוד שהפסידו
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי


סטודנט שהוא הורה ונעדר מהלימודים בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו, זכאי לסיוע בהשלמת חומר הלימוד שהפסיד על-ידי המוסד הלימודי באמצעות מתן הדרכה, חונכות, שיעורי עזר, חומרי עזר או בדרך אחרת שתיקבע על-ידי המוסד.

 • סטודנט שנעדר משיעורים בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו זכאי לקבל אחת מהאפשרויות הבאות, בהתאם לבחירת המוסד:
  • אפשרות לצפייה או האזנה בשיעורים שהפסיד עקב שירות המילואים, או קבלת סיכומים כתובים שערך המוסד באופן רשמי (ולא סיכומים של סטודנטים אחרים שלא נערכו באופן רשמי בידי המוסד).
  • קבלת שעות תגבור פרטניות לצורכי השלמת השיעורים שנעדר מהם. שעות התגבור יינתנו באופן ייעודי ולא כחלק משעות הקבלה של המרצה, על ידי המרצה או מי שהמרצה סבר שהוא מוכשר וראוי אקדמית (אך לא סטודנט ממחזור הלימוד של הסטודנט שנעדר). באחריות המרצה לפקח על היקף התגבור ורמתו.
 • בנוסף הסטודנט יהיה זכאי להטבות הבאות:
  • הטבה שוות ערך ל-50 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד, בעד כל יום שבו נעדר.
  • עדיפות בשאילת ספרים בספרייה, ואפשרות שאילה של ספרים בכמות העולה על הכמות הרגילה, בתקופה הסמוכה לשירות המילואים, בהתאם לנוהלי המוסד.
 • על המוסד לפעול, ככל האפשר, להכנסת מאגר של הרצאות בקורסי מבואות וקורסים מרכזיים במדיה דיגיטלית ואפשרות גישה אליהם באמצעות האינטרנט.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי.

חשוב לדעת

 • מומלץ לפנות לרכז המילואים במוסד הלימודים האקדמי שבו לומד הסטודנט לשם בירור מלוא הזכויות הניתנות ולשם קבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות באותו מוסד.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות