סטודנטית שנעדרה מהלימודים לפחות 21 ימים בסמסטר בגלל טיפולי פוריות זכאית להאריך את הלימודים בשני סמסטרים ללא תשלום נוסף
לפרטים על מימוש הזכות במוסד הלימודי יש לפנות לרכז ההתאמות
למידע רשמי ראו סעיף 9 לכללי זכויות הסטודנט


סטודנטית שנעדרה מהלימודים לפחות 21 ימים בסמסטר בגלל טיפולי פוריות זכאית להאריך את הלימודים בשני סמסטרים ללא תשלום נוסף.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרכז ההתאמות במוסד הלימודי לקבלת פרטים על מימוש הזכות.
  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי.
דוגמה
הצגת אישורים רפואיים על טיפולי הפוריות.

חשוב לדעת

  • המוסד הלימודי מחויב לפרסם בכל שנה באתר האינטרנט ובשנתון/ידיעון את זכויותיהן של סטודנטיות שעוברות טיפולי פוריות וכיצד ניתן לממש אותן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות