נפגעי פעולת איבה שהוכרה להם פגיעה נפשית ונקבעו להם 10%-49% נכות זכאים לימי הבראה בבית מלון, בהתאם לתנאים
ימי ההבראה ניתנים כהשלמה למענק ההבראה


נפגעי פעולת איבה שהוכרה להם פגיעה נפשית עשויים להיות זכאים לימי הבראה בבית מלון, בהתאם לדרגת הנכות.

מי זכאי?

 • מי שעונים על כל התנאים הבאים:
  • הוכרה להם נכות על פגיעה נפשית.
  • הנכות שנקבעה להם על כלל הפגיעות לא עולה על 49% (בדרגת נכות 50% ומעלה זכאים למענק הבראה שנתי עבור 11 ימי הבראה).
  • לא מקבלים תגמולים מיוחדים (תג"מ).
שימו לב
 • מי שמקבלים מענק הבראה עבור יותר מ-7 ימים לא יקבלו ימי הבראה בנוסף למענק.
 • מי שאושפזו למשך 5 ימים לפחות בעקבות מצבם הנפשי זכאים לקבל סה"כ עד 14 ימי הבראה אחרי האשפוז (בקיזוז מענק ההבראה).

מספר ימי ההבראה

 • ימי ההבראה מחושבים כהשלמה למענק ההבראה השנתי.
 • מספר הימים נקבע לזכאים בהתאם לאחוזי הנכות הנפשית ולאחוזי הנכות הכוללת שהוכרו להם:
מספר ימי ההבראה כאשר 10%-29% מתוך הנכות הכוללת הם על נכות נפשית
אחוזי הנכות הכוללת (על כלל הפגיעות) מספר ימי ההבראה
עד 29% 5 ימים (אין זכאות למענק הבראה)
30%-39% 2 ימים (+מענק הבראה ל-3 ימים)
40% ומעלה אין זכאות לימי הבראה (מקבלים מענק הבראה עבור 5 ימים)
מספר ימי ההבראה כאשר 30%-49% מתוך הנכות הכוללת הם על נכות נפשית
אחוזי הנכות הכוללת (על כלל הפגיעות) מספר ימי ההבראה
30%-39% 4 ימים (+מענק הבראה עבור 3 ימים)
40%-49% 2 ימים (+מענק הבראה עבור 5 ימים)

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב.
 • הזכאים יופנו לחברה שתתאם עבורם לינה ושהייה באחד מהמלונות שבהסדר עם הביטוח הלאומי.
שימו לב
ימי ההבראה מחושבים לכל שנה קלנדרית (מינואר עד סוף דצמבר) ולא ניתנים לצבירה לשנים הבאות.

החזר הוצאות נסיעה

 • מקבלי ההבראה זכאים להחזר הוצאות נסיעה לבית המלון למרחק מצטבר של עד 150 ק"מ לכל כיוון.
 • סך הכול יינתן החזר עבור עד 300 ק"מ לכל שנת הזכאות.

פיצוי על אובדן ימי עבודה

 • מי שנעדרו מהעבודה זכאים לתגמול טיפול רפואי (תט"ר) עבור ימי ההבראה.
 • לקבלת התגמול יש להגיש בקשה ולצרף אישור מהמלון על השהייה.

מלווה

 • מי שזקוקים למלווה בגלל מצב בריאותי או תפקודי יכולים להגיש בקשה לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב.
 • המלווה יהיה בן משפחה או אדם אחר לפי בחירתם שיסייע להם ללא שכר בתקופת ההבראה.
 • אם הבקשה תאושר יינתן מימון לשהות המלווה באותו חדר עם הנכה ובאותה רמת אירוח.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים