נפגעי פעולת איבה זכאים למענק הבראה שנתי בהתאם לדרגת הנכות וסוג הפגיעה
התשלום הוא בסך 471.4 ₪ לכל יום הבראה
חולים כרוניים שמאושפזים בבית חולים או במוסד טיפולי אחר לא זכאים למענק


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולות איבה זכאים למענק הבראה שנתי שמחושב לפי 471.4 ₪ לכל יום הבראה (שווי יום הבראה לעובדי מדינה).

מי זכאי?

 • מי שנקבעה להם דרגת נכות בשיעור 30% לפחות.
 • מי שנקבעו להם 10% נכות ומעלה ומתקיימים מתגמול מיוחד לפחות שנה אחת ברציפות.

מי לא זכאי

 • מי שמאושפזים במשך 6 חודשים לפחות בבית חולים או במוסד טיפולי אחר (הזכאות תחושב להם באופן יחסי עבור החודשים שבהם לא שהו באשפוז באותה שנה).

מספר ימי ההבראה

מספר הימים בדרגות נכות עד 99%

דרגת הנכות מספר ימי ההבראה
30%-39% בכל סוגי הפגיעה 3 ימים
40%-49% בכל סוגי הפגיעה מלבד פגיעת לב 5 ימים
40% לפחות לנפגעי לב 11 ימים
50%-99% בכל סוגי הפגיעה 11 ימים
10%-49% למי שמתקיימים מתגמול מיוחד 7 ימים
30%-49% נכות מוכרת ו-50% לפחות נכות כוללת 8 ימים

מספר הימים בדרגת נכות 100%

 • במקרים הבאים מי שנקבעה להם דרגת נכות 100% זכאים ל-14 ימי הבראה ועוד 14 ימי הבראה למלווה (28 ימי הבראה בסך הכל):
  • משותקים (המיפלגיה, קוודרופלגיה, פרפלגיה), קטועי שתי ידיים או פגועי שתי ידיים.
  • עיוורים.
 • בכל שאר סוגי הפגיעות מי שנקבעה להם נכות של 100% זכאים ל-11 ימי הבראה ועוד 11 ימי הבראה למלווה (22 ימי הבראה בסך הכל).

מספר הימים בדרגת נכות 100% + (מיוחדת)

 • במקרים הבאים מי שנקבעה להם דרגה 100%+ (מיוחדת) זכאים ל-21 ימי הבראה ועוד 21 ימי הבראה למלווה (42 ימי הבראה בסך הכל):
  • משותקים בשתי רגליים לפחות (פרפלגיה, טריפלגיה, קוודריפלגיה), קטועי שתי רגליים, קטועי שתי ידיים או קטועי רגל אחת עם פגיעה ברגל השנייה.
  • עיוורים מגיל 50.
 • בכל שאר סוגי הפגיעות מי שנקבעה להם נכות בדרגה 100% + (מיוחדת) זכאים ל-14 ימי הבראה ועוד 14 ימי הבראה למלווה (28 ימי הבראה בסך הכל).

תהליך מימוש הזכות

 • המענק משולם מדי שנה עם תגמול חודש יוני.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים