רכבים מנועיים נדרשים לעמוד בתנאי הפליטה שנקבעו בתקנות
כלי רכב שלא יעמוד בתנאי הפליטה שנקבעו, לא יעבור את מבחן הרישוי השנתי


בבדיקה של רכב מנועי לצורך רישומו ולצורך קבלת רישיון רכב או חידוש הרישיון, תימדד ותירשם הפליטה מהרכב אל מול ערכי הפליטה שנקבעו בתקנות.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים