הקדמה:

רכבים מנועיים נדרשים לעמוד בתנאי הפליטה שנקבעו בתקנות
כלי רכב שלא יעמוד בתנאי הפליטה שנקבעו, לא יעבור את מבחן הרישוי השנתי


סעיף 37 לחוק אוויר נקי קובע כי בבדיקה של רכב מנועי לצורך רישומו, קבלת רישיון רכב או חידוש הרישיון, תימדד ותירשם הפליטה מהרכב לעומת ערכי הפליטה שנקבעו.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים