אסור לעשן במקום העבודה (כולל במקומות עבודה פרטיים), מלבד בחדר נפרד שמיועד למטרה זו ושהעישון בו אינו גורם למטרד בשאר חלקי הבניין
על המעסיק חובה לפקח ולנקוט אמצעים סבירים כדי למנוע עישון במקום העבודה
הפרת החובה של המעסיק היא עבירה פלילית שהעונש עליה הוא קנס
עובד שאינו מעשן ואשר נפגע מעישון של אחרים במקום העבודה, רשאי להגיש תביעה כספית לפיצויים נגד המעסיק ונגד מי שעישן


מעסיק וכן כל מי שמחזיק בשטח שבו מתנהל מקום העבודה (כשוכר, כמשתמש או כבעלים) חייב לנקוט אמצעים סבירים למניעת עישון במקום העבודה.

  • המעסיק חייב לפקח על עובדיו, ולדרוש מעובדים המעשנים במקום העבודה להפסיק את העישון.
  • כמו כן על המעסיק (או על המחזיק במקום) להציב שלטים המורים על איסור העישון.
  • חל איסור על הצבת מאפרות במקום העבודה.
  • למרות זאת, אם במקום העבודה הוקצה חדר נפרד לחלוטין לצורך עישון, לאחר התייעצות עם העובדים, ובחדר יש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של הבניין, ואין עובדים בו או נמצאים בו אנשים שהם או חלק מהם אינם מעשנים - העישון בחדר זה אינו מהווה עבירה על החוק והמעסיק אינו צריך למנוע אותו.
  • חובת המעסיק למנוע עישון במקום העבודה היא חובה מוגברת אף מכח חוזה העבודה בין הצדדים הכולל בחובו את חובתו של המעסיק לאפשר לעובד סביבת עבודה בטוחה ומוגנת. (לעניין זה ראו סע"ש 70406-11-20, פסקה 28 ואילך).

מי זכאי?

  • כל עובד בכל מקום עבודה, כולל במקומות עבודה פרטיים.
  • החובה לנקוט אמצעים למניעת העישון חלה על כל מי שמחזיק בבניין (בעלים, שוכר), ואם מדובר בחברה - אז כל נושא משרה בחברה חייב באופן אישי לדאוג לכך.

תהליך מימוש הזכות

  • מעסיק שאינו נוקט את כל האמצעים הסבירים למניעת עישון, ובכלל זה פיקוח על הנוכחים במקום העבודה, דרישה מהמעשנים להפסיק את העישון, הצבת שלטים האוסרים על העישון וכן מניעת הצבתן של מאפרות, מבצע עבירה פלילית שהעונש עליה הוא קנס.
  • בנוסף, כל אדם שמעשן במקום העבודה מבצע עבירה פלילית שהעונש עליה קנס.
  • עובד שמעסיקו הפר את חובתו על פי החוק, לפקח ולנקוט אמצעים סבירים למניעת עישון , רשאי להגיש כנגד המעסיק תביעה לבית הדין האזורי לעבודה לפיצויים בשל הפרת חובה חקוקה בהתאם לפקודת הנזיקין , ותביעה לפיצויים בשל הפרה של חוזה העבודה, לרבות פיצויים בשל עוגמת נפש.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים