כל עובד זכאי לתנאי עבודה פיזיים הולמים במקום עבודתו
דוגמאות בולטות הן גישה לחדרי שירותים תקינים ולהספקת מים לשתייה
אם המעסיק מפר חובה זו, בית המשפט עשוי לחייב אותו לשלם לעובד פיצוי על נזקים שנגרמו לו עקב כך, ובכלל זה בגין עגמת נפש


כל עובד זכאי לתנאי עבודה פיזיים הולמים במקום עבודתו.

 • הזכות לתנאי עבודה ראויים נגזרת מהחובה החוקתית המוטלת על כל מעסיק, מכוחו של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, לשמור על כבוד העובד, על צרכיו ועל סביבת עבודה ראויה עבורו.
דוגמה
 • חיבור למים, גישה נוחה לשירותים וכיו"ב
 • אם העבודה נעשית במבנה סגור, זכאים העובדים לחיבור לחשמל המאפשר תאורה נאותה, חימום והגנה מהגשם בחורף וקירור והגנה מהשמש בקיץ
 • בנוסף, חוקים ספציפיים קובעים הסדרים קונקרטיים המתייחסים לחובה זו.

דוגמאות לחובת המעסיק לספק לעובד תנאי עבודה פיזיים נאותים

 • חדרי שירותים -
 • הספקת מים - סעיף 136 לפקודה קובע את החובה של המעסיק להתקין במקום העבודה נקודות מים ולספק לעובדים מים ראויים לשתייה.
 • כיסאות ישיבה - חוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים מחייב את המעסיק להעמיד לרשות העובד מקום ישיבה ולאפשר לו לעבוד בישיבה. למידע נוסף ראו זכות לעבודה בישיבה.
 • עמדה מקורה לעובדי שמירה ואבטחה - החוק מחייב מעסיקים של מאבטחים לספק להם עמדה מקורה או מוצלת המספקת הגנה מגשם ומשמש, ובין היתר להעמיד לרשות המאבטח בעמדה אמצעי חימום או קירור הולמים וגישה לנקודת חשמל ולמים. למידע נוסף ראו עמדה מקורה וסביבת עבודה הולמת לעובדי שמירה ואבטחה.
 • הגבלת רעש - מעסיק במפעל או במקום עבודה שבו עובדים ברעש מזיק מחויב לנקוט אמצעים להגנה על בריאותם של העובדים. למידע נוסף ראו הגבלת רעש בסביבת עבודה.
 • מניעת עישון במקום העבודה - מעסיק וכן כל מי שמחזיק בבניין שבו מועסק העובד חייב לנקוט אמצעים סבירים למניעת העישון במקום העבודה, מלבד חדר סגור המיועד לעישון ואינו מפריע לאזורים האחרים. המעסיק חייב לפקח על עובדיו ולדרוש מעובדים המעשנים במקום העבודה להפסיק את העישון. כמו כן על המעסיק (או על המחזיק במקום) להציב שלטים המורים על איסור העישון. למידע נוסף ראו מניעת עישון במקום העבודה.

מי זכאי?

 • כל עובד

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • אם הופרה זכות זו, אפשר להגיש תביעה משפטית בבית הדין לעבודה נגד המעסיק. בית המשפט עשוי לחייב אותו לשלם לעובד פיצוי על נזקים שנגרמו לו עקב כך, ובכלל זה בגין עגמת נפש.
 • היעדרם של תנאים פיזיים הולמים עשוי לשמש נסיבה המצדיקה התפטרות של העובד תוך שמירה על זכותו לקבל פיצויי פיטורים אף שהתפטר ולא פוטר.
 • במקרים מסוימים ניתן אף להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה נגד המעסיק שמפר את חובתו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים