הקדמה:

ותיק מלחמת העולם השניה נזקק הוא מי שמשרד הביטחון הכיר בו כותיק המלחמה ובנוסף לכך הוא זכאי להשלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי
מי שעונים על הגדרה זו זכאים להטבות השונות המפורטות בפורטל ותיקי מלחמת העולם השניה


ותיק מלחמת העולם השניה (וטרן) נזקק הוא מי שמשרד הביטחון הכיר בו כותיק המלחמה ובנוסף לכך הוא זכאי לקצבת זיקנה עם השלמת הכנסה או לקצבה אחרת עם השלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי.

חקיקה ונהלים

תודות