הקדמה:

ותיק מלחמת העולם השניה (וטרן) נזקק הוא מי שמשרד הביטחון הכיר בו כותיק המלחמה ובנוסף לכך הוא זכאי לקצבת זיקנה עם השלמת הכנסה או לגמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) מהמוסד לביטוח לאומי.

חקיקה ונהלים

תודות