הקדמה:

בית מגורים של חייב בפשיטת רגל ובני משפחה הגרים עמו יימכר במסגרת הליך פשיטת רגל רק באישור בית המשפט
בכל מקרה בית המשפט לא ייאשר את מכירת דירת המגורים מבלי שהוכח שהחייב יזכה לסידור מגורים חלופי


אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).

ככלל, בהליך פשיטת הרגל נכסיו של החייב מוקנים לנאמן.

 • כדי להביא לפירעון חלקי של חובות החייב, נכסיו ממומשים (נמכרים) במסגרת ההליך על ידי הנאמן.
 • דירת מגורים היא נכס שזוכה למעמד מיוחד, ובית המשפט רשאי לאסור על מכירת הדירה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • כדי שהנאמן יוכל לממש את בית המגורים של החייב, עליו להגיש בקשה לבית המשפט.
 • בית המשפט רשאי להורות שבית המגורים של החייב לא יימכר במסגרת הליך פשיטת הרגל.
 • תנאי למכירת בית המגורים היא שיוכח לבית המשפט כי לחייב ובני משפחתו הגרים עמו יהיה מקום מגורים סביר או שניתן להם סידור חלופי.
 • הסידור החלופי יהיה בסיפוק מקום מגורי חלופי, בתשלום פיצויים או בדרך אחרת.
  • הסידור החלופי אינו צריך להיות תואם את דירת המגורים בגודל, ברמה, או בזכות בנכס.
דוגמה
 • בית מגוריו של חייב נמכר במסגרת הליך פשיטת הרגל.
 • לחייב הועמד סידור חלופי בדמות דמי שכירות לשלוש שנים.
 • לבית המשפט יש שיקול דעת נרחב האם להורות על מכירת דירת המגורים. בין היתר בית המשפט עשוי לשקול:
  • האם יש אפשרות לפרוע את החוב בדרך פחות דראסטית ממכירת בית המגורים של החייב.
  • האם יש יכולת לחייב ולבני משפחתו להשיג קורת גג לאחר שהדירה תימכר.
  • מה מקורות הכנסת משפחת החייב ואילו רכוש ואמצעים עומדים לרשותה.
  • האם יש למשפחת החייב יכולת להיעזר במקורות מימון חיצוניים לרכישת דירה אחרת.
  • את גודל המשפחה ומה צרכיה בהווה ובעתיד.
  • את הנסיבות האישיות המיוחדות של החייב.
  • את היחס בין גודל החוב שאמור להיגבות מדמי מכירת הדירה לעומת גובה הפיצויים או עלות הסידור החלופי.
 • חשוב לדעת

  • במקרים בהם חל חוק הגנת הדייר לא חל האמור בערך זה, והגנת בית המגורים נקבעת בהתאם לחוק הגנת הדייר.

  גורמים מסייעים

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים