אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
במסגרת הליך פשיטת הרגל נכסיו של החייב נמכרים לצורך פירעון חלקי של חובותיו
ישנם נכסים מוגנים הנשארים ברשות החייב אותם לא ניתן לממש (למכור), כמו: צרכי אוכל, בגדים וחפצים המשמשים את החייב לצורך פרנסתו וכד'


ככלל, בהליך פשיטת הרגל נכסיו של החייב מוקנים לנאמן.

 • כדי להביא לפירעון חלקי של חובות החייב, נכסיו ממומשים (נמכרים) במסגרת ההליך על ידי הנאמן.
 • יחד עם זאת, ישנם נכסים מוגנים הנשארים ברשות החייב, כגון: צרכי אוכל, בגדים וחפצים המשמשים את החייב לצורך פרנסתו (ראו פירוט הנכסים בהמשך).

מי זכאי?

נכסים מוגנים שאינם נמכרים ואינם ניתנים למימוש בהליך פשיטת רגל

 • נכסים שלא ניתן למכור במסגרת הליך פשיטת רגל והם נשארים ברשות החייב:
  1. צרכי אוכל למחיית החייב ובני משפחתו הגרים עמו, לתקופה סבירה.
  2. חפצי לבוש, מיטות וכלי מיטה החיוניים לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו.
  3. כלי אוכל, כלי מטבח וכלי בית אחרים החיוניים לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו.
  4. דברים הדרושים כתשמישי קדושה לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו.
  5. מכונות, כלים, מכשירים, מיטלטלין אחרים ובעלי חיים ההכרחיים לצורך פרנסתו של החייב, ששוויים אינו עולה על סכום שנקבע.
  6. אם החייב נכה: כלים, מכשירים, מכונות, מיטלטלין אחרים ובעלי חיים, הנחוצים לו בגלל נכותו.
  7. חיות מחמד.
  8. פריט אחד מכל אחד מהסעיפים הבאים, ששוויו המוערך אינו עולה על סכום שנקבע:
   • מחשב אישי ומדפסת.
   • מכשיר טלויזיה או מכשיר רדיו.
   • טלפון נייח או טלפון נייד.
   • מכונת כביסה.
  9. גמלה שמקבל החייב מהמוסד לביטוח לאומי.
  10. זכויות בתביעת נזיקין בגין נזקי גוף.
 • כספים הנמצאים בקופת גמל, בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים ניתנים למימוש במגבלות מסוימות:
  • אם מדובר בכספים המיועדים לתשלום קצבה (כלומר הסכומים שהצטברו לא ישולמו לחייב בתשלום חד פעמי אלא בקצבה חודשית) לא ניתן לפדות אותם לפני המועד לתשלומם (כלומר: לא ניתן לגעת בהם לפני שהחייב יגיע לגיל פרישה או חלילה יהפוך לנכה או ימות).
  • אם הגיע המועד לתשלום הכספים, או אם מדובר בכספים שאמורים להיות משולמים לחייב בתשלום חד פעמי ולא כקצבה חודשית, הנאמן יכול לפדות אותם רק באישור בית המשפט.
  • למידע נוסף ראו מימוש נכסי חייב בפשיטת רגל.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים