מדי שנה מפיץ משרד הבריאות "קול קורא" להגשת בקשות להוספת תרופות וטכנולוגיות חדשות לסל הבריאות
לרוב ניתן להגיש עד תחילת חודש מרץ בשנה הנוכחית את הבקשות לעדכון הסל בשנה הבאה
אי הכללת תרופה או טכנולוגיה בסל שירותי הבריאות בשנה מסוימת אינה מונעת הגשת בקשה להכללתה בסל בשנה שלאחריה
למידע נוסף ולנהלים בנושא הרחבת סל שירותי הבריאות לשנה הנוכחית, ראו באתר משרד הבריאות


בתחילת כל שנה מפיץ משרד הבריאות "קול קורא" להגשת בקשות להוספת תרופות וטכנולוגיות חדשות לסל הבריאות.

 • הקול הקורא נשלח לגורמים המצויים בתפוצת חוזר מנכ"ל משרד הבריאות וביניהם: מנהלי בתי חולים, קופות החולים, ההסתדרות הרפואית בישראל וגורמים נוספים.
 • בנוסף, מתאפשרת הגשת בקשה גם על ידי מטופלים ועמותות חולים, חברות מסחריות וכל גורם אחר.
 • אי הכללת תרופה או טכנולוגיה בסל שירותי הבריאות בשנה מסוימת אינה מונעת הגשת בקשה להכללתה בסל בשנה שלאחריה (כלומר, ניתן להגיש בקשה חדשה כל שנה להכללת תרופה או טכנולוגיה בסל תוך הצגת המידע העדכני ביותר הקיים לגביה).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם או גוף (ציבורי או פרטי) רשאים להגיש בקשה.

למי ואיך פונים

 • לרוב ניתן להגיש את הבקשות לעדכון הסל בשנה הבאה עד תחילת חודש מרץ בשנה הנוכחית.
 • יש לשלוח את הבקשה ב-3 עותקים מודפסים ועותק נוסף על מדיה אלקטרונית, אל:
  • האגף להערכת טכנולוגיות בסל הבריאות (חדר 309)
  • משרד הבריאות
  • רחוב ירמיהו 39, ת"ד 1176
  • ירושלים 9101002

שלבי ההליך

 • יש למלא תיק נתונים מקיף בנוגע לטכנולוגיה או התרופה שמבקשים לצרף לסל הבריאות:
 • את תיק הנתונים יש להגיש ב-3 עותקים מודפסים ועותק נוסף על מדיה אלקטרונית.
 • כל החומר יוגש בעברית בלבד, כאשר מקורות תומכים ומאמרים יוגשו בשפת המקור (במקרה ששפת המקור איננה עברית או אנגלית יש להגיש תרגום של המקור לאנגלית).
 • במקרה שמוגשת בקשה לצירוף טכנולוגיה או תרופה המוגשת מחדש (בקשה חוזרת):
  • יש להגיש את תיק הנתונים שהוגש בבקשה המקורית ב-3 העתקים מודפסים ולעדכן בו את הפרטים הבאים:
  • יש לציין בתיק הנתונים את השנה בה הוגשה הבקשה לראשונה.
  • יש להדגיש בצבע את המידע החדש והמעודכן שהתווסף למידע שכבר הוגש במקור (תיק ללא הדגשה יוחזר אל המגיש לצורך תיקון).

פניות הציבור

 • ניתן לפנות אל הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות לכתובת הדוא"ל:
 • ניתן לפנות בשאלות והבהרות לכתובת הדוא"ל:

חשוב לדעת

 • אי הכללת תרופה או טכנולוגיה בסל שירותי הבריאות בשנה מסוימת אינה מונעת הגשת בקשה להכללתה בסל בשנה שלאחריה.
 • התעדוף לגבי הכללתן של תרופות בסל הבריאות נעשה על סמך קריטריונים שקובעת ועדת סל הבריאות (שהיא ועדה ציבורית המורכבת ממומחים מתחומים שונים) המופקדת על מתן המלצות בנושא הרחבת סל הבריאות לממשלה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות