הקדמה:

מבוטחים בקופות החולים, שבקשתם לקבלת טיפול רפואי נדחתה, רשאים לערער על החלטת הקופה
ניתן לערער גם על אי קבלת טיפולים רפואיים או תרופות שאינם נכללים בסל הבריאות
ניתן להיעזר בשירותי עורך דין, ארגוני סיוע או מיופה כח לצורך הגשת הערעור

מבוטחים בקופות חולים זכאים לקבל, לפי הצורך, שירותי בריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות, בהתאם לכללים ולתנאים שנקבעו בחוק ביטוח בריאות ממלכתי. כאשר קופות החולים מסרבות להעניק את השירות או הטיפול הרפואי, ניתן לערער על ההחלטה לגופים הבאים:

מי זכאי?

  • כלל המבוטחים בקופות החולים.

תהליך מימוש הזכות

ערעור על אי קבלת שירות עבור טיפולים הנכללים בסל הבריאות

ערעור על אי קבלת שירות עבור טיפולים שאינם נכללים בסל הבריאות

חשוב לדעת

  • במקרה שהמבוטח מעוניין להיעזר בעו"ד או מיופה כוח בעת הגשת הבקשה, עליו ליידע את וועדת החריגים.
  • אין היררכיה בין הגופים אליהם ניתן להגיש ערעור. עם זאת, מומלץ תחילה להפנות את הבקשה לגוף המטפל בתלונות בתוך קופת החולים בה חבר המבוטח ורק לאחר סירובה, להמשיך בפנייה לנציבות קבילות הציבור על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
  • במקרים שונים ניתן לקבל סיוע משפטי חינם או בתשלום סמלי.

פסקי דין

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות