מבוטחים בקופות החולים, שבקשתם לקבלת טיפול רפואי נדחתה, רשאים לערער על החלטת הקופה
ניתן לערער גם על אי קבלת טיפולים רפואיים או תרופות שאינם נכללים בסל הבריאות
ניתן להיעזר בשירותי עורך דין, ארגוני סיוע או מיופה כח לצורך הגשת הערעור


מבוטחי קופות החולים זכאים לשירותי הבריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות, בהתאם למצבם הרפואי ולתנאים הקבועים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי. אם קופת החולים מסרבת להעניק את השירות או הטיפול הרפואי, ניתן לערער על ההחלטה.

שימו לב
אין היררכיה בין הגופים אליהם ניתן להגיש ערעור. עם זאת, מומלץ לפנות תחילה לגוף המטפל בתלונות בקופת החולים המבטחת ואם סירבה, לפנות לנציבות קבילות הציבור על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

מי זכאי?

  • כל מבוטחי קופות החולים.

תהליך מימוש הזכות

ערעור על אי קבלת שירות עבור טיפולים הנכללים בסל הבריאות

ערעור על אי קבלת שירות עבור טיפולים שאינם נכללים בסל הבריאות

חשוב לדעת

  • במקרה שהמבוטח מעוניין להיעזר בעו"ד או מיופה כוח בעת הגשת הבקשה, עליו ליידע את וועדת החריגים.
  • אין היררכיה בין הגופים אליהם ניתן להגיש ערעור. עם זאת, מומלץ לפנות תחילה לגוף המטפל בתלונות בקופת החולים המבטחת ואם סירבה, לפנות לנציבות קבילות הציבור על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
  • במקרים שונים ניתן לקבל סיוע משפטי חינם או בתשלום סמלי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות