הקדמה:

כדי להיות מוכר/לקבל גמלה כאסיר ציון יש להגיש בקשה לרשויות

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • כל מי שרואה עצמו מתאים להגדרה של אסיר ציון יכול להגיש בקשה להכרה.
  • מי שנחשב לאסיר ציון נכה, יכול להגיש בקשה לקבלת תגמולים.

שלבי ההליך

  • יש למלא טופס בקשה, את הטופס ניתן להוריד מכאן
  • אל הטופס יש לצרף את האישורים המפורטים בתוכו.
  • לאחר מילוי כל הפרטים וצירוף האישורים, יש לשלוח את הטופס אל הרשות לאסירי ציון והרוגי מלכות לפי הכתובת שרשומה בטופס.
  • הרשות מאשרת את היותו של מגיש הבקשה אסיר ציון וקובעת לו את הסעיף המתאים בחוק התגמולים לאסירי ציון, על סמך סיבת המאסר ו\או זמן המעצר.
  • הרשות מעבירה את החלטתה בדבר ההכרה אל המוסד לביטוח לאומי האחראי לתשלום התגמול וההטבות.
  • זכאותו של אדם כאסיר ציון חלה מיום קבלת הטפסים במשרד הקליטה.

ערעור

ארגוני סיוע

הרחבות ופרסומים

תודות