אסיר ציון שנקבעה לו דרגת נכות בהתאם לתנאים שיפורטו זכאי לתגמול חודשי ולהטבות נלוות
התגמול למי שנקבעה לו דרגת נכות של 100% הוא בסך 5,308 ₪ (נכון לשנת 2024)
מקבלי תגמול לאסיר ציון נכה עשוים להיות זכאים גם לתגמול לאסיר ציון על פי הכנסה, בהתאם לגובה הכנסותיהם
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

אסיר ציון שנקבעה לו דרגת נכות על ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי זכאי לתגמול חודשי וכן להטבות נלוות, המפורטות בהמשך.

 • שיעור התגמול נקבע על פי אחוז הנכות: אסיר ציון עם דרגת נכות של 100% זכאי לתגמול בסך 5,308 ₪, נכון לשנת 2024.
 • לאסיר ציון שאין בו תלויים והוא שוהה במוסד במימון המדינה, הסוכנות או הרשות המקומית, התגמול יוקטן ב-75% החל מהחודש הרביעי שבו הוא נמצא במוסד וכל עוד הוא נמצא בו.

מי זכאי?

 • מי שהוכר כאסיר ציון ולקה בנכות עקב המאסר, המעצר או ההגליה יהיה זכאי לתגמול במקרים הבאים:
  • במקרה שהוכר כאסיר ציון בשל פעילות ציונית או פעילות להקמת המדינה ודרגת נכותו לפחות 10%.
  • במקרה שהוכר כאסיר ציון בשל יהדותו או יחסי האיבה כלפי ישראל ודרגת נכותו לפחות 25%.

תהליך מימוש הזכות

הגשת הבקשה

זימון לוועדה רפואית

 • מי שהוכר על ידי הרשות, בקשתו תועבר אל המוסד לביטוח לאומי, שיחזור אל הפונה בהתאם למסמכים שצורפו לבקשה.
 • מגיש הבקשה יוזמן להופיע לפני ועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי, שתקבע לגבי דרגת נכותו.
 • הוועדה הרפואית מורכבת מרופא אחד או יותר, המתמחה בליקויים הרפואיים של מבקש הגמלה, והיא עצמאית בהחלטותיה.

קביעת הנכות

 • דרגת הנכות תיקבע על-פי ספר המבחנים הרפואיים, הקובע את שיעור הנכות לכל ליקוי בהתאם לחומרתו.
 • למי שסובל ממספר מחלות או ליקויים שלכל אחד מהם נקבעים אחוזים בנפרד, שיעור הנכות הרפואית הכולל ייקבע על-פי חישוב משוקלל.
 • דרגת הנכות תיקבע לצמיתות. אם לא ניתן לקבוע באופן סופי את מצבו של הפונה, תיקבע לו דרגת נכות זמנית לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, ובתום תקופה זו הוא יוזמן להופיע שנית לפני ועדה רפואית.

ערעור

החמרה במצב הרפואי

 1. חלפו 6 חודשים לפחות מיום החלטת הועדה הרפואית בדבר דרגת נכותו.
 2. הוא המציא למוסד לביטוח לאומי אישור מאת רופא מוסמך שמונה על ידיו, לפיו חלה החמרה במצב שבגינו נקבעה דרגת נכותו, או שהתגלה ליקוי נוסף הקשור במצבו עקב המאסר.

הטבות נלוות

זכאות לקצבאות נוספות

 • מי שמקבלים תגמול לאסיר ציון נכה והכנסתם אינה עולה על סכומים מסוימים עשויים להיות זכאים גם לתגמול לאסיר ציון על פי הכנסה.
 • מי שעונים על תנאי הזכאות של קצבאות נוספות, יכולים לבדוק אם יוכלו לקבל יותר מקצבה אחת באמצעות מחשבון המוסד לביטוח לאומי.
 • מקבל תגמול לאסיר ציון נכה שנכותו הוכרה גם לעניין נכות כללית, יוכל לקבל את גמלת הנכות לאסיר ציון בלבד.

חשוב לדעת

 • התגמול לא ייחשב כהכנסה לצורך קבלת הטבות סוציאליות על פי ההסכם לגבי מתן קצבאות זיקנה ושאירים מיוחדות.
 • אם נפטר אסיר ציון הזכאי לתגמול מבלי שקיבל את כל התגמול המגיע לו, ישולם התגמול לבן/ת זוגו. אם אין לו בן/ת זוג, ישולם התגמול ליורשיו על פי דין.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לאסירי ציון והרוגי מלכות במשרד הקליטה דף הרשות באתר המשרד לקליטת העלייה אחראית על תהליך ההכרה באסירי ציון ובהרוגי מלכות והתאמת הסעיף הרלוונט לו בחוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם. הרשות מעבירה את החלטתה בדבר ההכרה למוסד לביטוח הלאומי האחראי על תשלום תגמולים, מענקים והטבות נוספות
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות