הקדמה:

במקרה של אי-שביעות רצון משירות או מגורם מטפל במסגרת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) המתנהלים אצל הממונה על חדלות פירעון (הכונס הרשמי) ניתן להגיש תלונה
את התלונה רשאי להגיש חייב, נושה, צד שלישי וכל מי שיש לו עניין בהליכים
את התלונה יש להגיש באמצעות מערכת מקוונת (ממוחשבת) באתר האינטרנט של הממונה
ככלל, מענה לתלונה יינתן בתוך 14 יום ממועד ההגשה
למידע נוסף ראו הגשת בקשה, פניה או תלונה לממונה על חדלות פירעון באתר הממונה על חדלות פירעון


ניתן להגיש תלונה במקרה של אי-שביעות רצון משירות או מגורם מטפל במסגרת הליכי חדלות (פשיטת רגל) שבסמכות הממונה על חדלות פירעון.

 • את התלונה יש להגיש באופן מקוון, באמצעות מערכת ממוחשבת באתר הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פירוט בהמשך הדף).
שימו לב

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • ניתן להגיש תלונה לממונה על חדלות פירעון אם שני התנאים הבאים מתקיימים:
  1. הוגשה בקשה למתן צו פתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) בגין חובות בסכום העולה על 150,000 ש"ח והתיק מטופל על-ידי הממונה.
  2. למגיש התלונה יש עניין בתיק, כגון: חייב, נושה, צד שלישי וכו'.

למי ואיך פונים

 • את התלונה יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון באמצעות מערכת מקוונת (ממוחשבת) באתר הממונה.
 • אופן הגשת התלונה נקבע בהתאם למועד שבו מבקשים להגישה- לפני שניתן צו לפתיחת הליכים או לאחר שניתן הצו:

הגשת תלונה לפני שניתן צו לפתיחת הליכים

 • כאשר מדובר בהגשת תלונה לפני שניתן צו פתיחת הליכים, יש לבצע את הפעולות הבאות:
  • יש להיכנס למערכת המקוונת (ממוחשבת) באתר הממונה על חדלות פירעון.
  • יש ללחוץ על התיבה "בקשות ופניות לממונה" ולאחר מכן לבחור ב"בקשות ופניות טרם מתן צו פתיחת הליכים".
  • בדף שייפתח יש להזין פרטים מזהים כגון: מספר תיק, שם, מספר זהות, פרטי יצירת קשר ופרטי מייצג (אם ישנו) וללחוץ על "הבא".
  • כעת, יש לבחור את הסיווג "תלונה" במקום המתאים ולצרף מסמך (בפורמט PDF) עם תיאור ופירוט התלונה ומסמכים רלוונטיים נוספים וללחוץ על "שלח".

הגשת תלונה לאחר שניתן צו לפתיחת הליכים

 • כאשר מדובר בהגשת תלונה לאחר שניתן צו פתיחת הליכים, יש לבצע את הפעולות הבאות:
  • יש להיכנס למערכת המקוונת (ממוחשבת) באתר הממונה על חדלות פירעון.
  • יש ללחוץ על התיבה "בקשות ופניות לממונה" ולאחר מכן לבחור ב"בקשות ופניות לאחר מתן צו פתיחת הליכים".
  • בחלון שייפתח יש להזין את מספר התיק והמחוז המטפל וללחוץ על "אישור".
  • בדף שייפתח יש לבחור את הסיווג "תלונה" במקום המתאים ולצרף מסמך (בפורמט PDF) עם תיאור ופירוט התלונה ומסמכים רלוונטיים נוספים וללחוץ על "שלח".
שימו לב
פונים שאינם מיוצגים, רשאים להגיש את התלונה גם באופן ידני במשרדי המחוז של הממונה, שבו מתנהל התיק.
הערת עריכה
יש טופס "פניה" ידני לפונים שאינם מיוצגים (שמיועד גם לתלונה ולבקשה) אבל עוד לא עלה. לדבר עם שני
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 08:14, 26 באוגוסט 2020 (IDT)

שלבי ההליך

 • לאחר ההגשה במערכת המקוונת, תישלח לכתובת הדוא"ל של מגיש התלונה הודעה המאשרת את עצם ההגשה.
 • לפי נושא התלונה, היא תועבר לטיפול הגורם הרלוונטי.
 • ככלל, מענה לתלונה יינתן בתוך 14 יום מיום ההגשה.

חשוב לדעת

 • ניתן לאתר פרטים אודות תיקי חדלות פירעון ופשיטת רגל באמצעות מערכת מקוונת (אינטרנטית).
 • יש לוודא כי על המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader המאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחידי שנתמך בהליך ההגשה.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.


חקיקה ונהלים

גורם ממשל

הרחבות ופרסומים