במקרה של אי-שביעות רצון משירות או מגורם מטפל במסגרת הליכי חדלות פירעון שמתנהלים אצל הממונה על חדלות פירעון ניתן להגיש תלונה
את התלונה יכול להגיש החייב, הנושה, צד שלישי וכל מי שיש לו עניין בהליכים
את התלונה יש להגיש באמצעות מערכת מקוונת באתר האינטרנט של הממונה
ככלל, מענה לתלונה יינתן בתוך 14 יום ממועד ההגשה


ניתן להגיש תלונה במקרה של אי-שביעות רצון משירות או מגורם מטפל במסגרת הליכי חדלות (פשיטת רגל) שבסמכות הממונה על חדלות פירעון.

 • את התלונה יש להגיש באופן מקוון, באמצעות מערכת ממוחשבת באתר הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פירוט בהמשך הדף).
שימו לב
 • הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) בגין חובות בסכום גבוה מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024) מתנהלים אצל הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • הליכי חדלות פירעון בגין חובות בסכום נמוך מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024) מתנהלים ברשות האכיפה והגבייה (הוצאה לפועל).
 • למידע נוסף ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) לחובות בסכום נמוך.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • ניתן להגיש תלונה לממונה על חדלות פירעון אם שני התנאים הבאים מתקיימים:
  1. הוגשה בקשה למתן צו פתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) בגין חובות בסכום גבוה מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024) והתיק מטופל על-ידי הממונה.
  2. למגיש התלונה יש עניין בתיק, כגון: חייב, נושה, צד שלישי וכו'.

למי ואיך פונים

 • את התלונה יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון באמצעות מערכת מקוונת (ממוחשבת) באתר הממונה.
 • אופן הגשת התלונה נקבע לפי המועד שבו מבקשים להגישה - לפני שניתן צו לפתיחת הליכים או אחרי שניתן הצו:

הגשת תלונה לפני שניתן צו לפתיחת הליכים

 • אם מדובר בהגשת תלונה לפני שניתן צו פתיחת הליכים, יש לבצע את הפעולות הבאות:
  • יש להיכנס למערכת המקוונת (ממוחשבת) באתר הממונה על חדלות פירעון.
  • יש ללחוץ על התיבה "בקשות ופניות לממונה" ולאחר מכן לבחור ב"בקשות ופניות טרם מתן צו פתיחת הליכים".
  • בדף שייפתח יש להזין פרטים מזהים כגון: מספר תיק, שם, מספר זהות, פרטי יצירת קשר ופרטי מייצג (אם ישנו) וללחוץ על "הבא".
  • כעת, יש לבחור את הסיווג "תלונה" במקום המתאים ולצרף מסמך (בפורמט PDF) עם תיאור ופירוט התלונה ומסמכים רלוונטיים נוספים וללחוץ על "שלח".

הגשת תלונה אחרי שניתן צו לפתיחת הליכים

 • אם מדובר בהגשת תלונה אחרי שניתן צו פתיחת הליכים, יש לבצע את הפעולות הבאות:
  • יש להיכנס למערכת המקוונת באתר הממונה על חדלות פירעון.
  • יש ללחוץ על התיבה "בקשות ופניות לממונה" ולאחר מכן לבחור ב"בקשות ופניות לאחר מתן צו פתיחת הליכים".
  • בחלון שייפתח יש להזין את מספר התיק והמחוז המטפל וללחוץ על "אישור".
  • בדף שייפתח יש לבחור את הסיווג "תלונה" במקום המתאים ולצרף מסמך (בפורמט PDF) עם תיאור ופירוט התלונה ומסמכים רלוונטיים נוספים וללחוץ על "שלח".
שימו לב
פונים לא מיוצגים, יכולים להגיש את התלונה גם באופן ידני במשרדי המחוז של הממונה, שבו מתנהל התיק.

שלבי ההליך

 • לאחר ההגשה במערכת המקוונת, תישלח לכתובת הדוא"ל של מגיש התלונה הודעה שמאשרת את עצם ההגשה.
 • לפי נושא התלונה, היא תועבר לטיפול הגורם הרלוונטי.
 • ככלל, מענה לתלונה יינתן בתוך 14 יום מיום ההגשה.

חשוב לדעת

 • ניתן לאתר פרטים על תיקי חדלות פירעון ופשיטת רגל באמצעות מערכת מקוונת.
 • יש לוודא שעל המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader המאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחידי שנתמך בהליך ההגשה.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורם ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים