הקדמה:

נושה (אדם פרטי או עוסק מורשה או עוסק פטור או תאגיד) הוא מי שחייבים לו כסף או רכוש (או חוב עתידי)
אם החייב ביקש לפתוח בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), על הנושה להגיש תביעת חוב לנאמן כדי לקבל את חובו חזרה
דרך נוספת בה הנושה יוכל לקבל את חובו חזרה, היא לבקש כי ייפתחו נגד החייב הליכי חדלות פירעון
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון

נושה הוא מי שחייבים לו כסף או רכוש (גם אם מדובר בחוב עתידי).

  • נושה יכול להיות אדם פרטי או עוסק מורשה או עוסק פטור או תאגיד.
  • נושה בדין קדימה - הוא נושה שהחוק קובע שהחוב שלו קודם לחובות אחרים.
  • נושה מובטח - הוא נושה שיש לו בטוחה (שעבוד) כדי להבטיח שיקבל את חובו בחזרה.
שימו לב
יש מספר דרכים שנושה יוכל לקבל את חובו בחזרה:

חשוב לדעת

  • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לחובות מעל 153,152.17 ₪ (נכון ל-2022) ולנושים) מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.
  • רשות האכיפה והגבייה (חובות מתחת ל-153,152.17 ₪ (נכון ל-2022)) מפעילה מרכז מידע טלפוני בטלפון *‎35592, בימים א'-ה' בין 8:00 - 18:00 ובערבי חג בין 8:00 – 12:30.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים