חייב הוא אדם פרטי או עוסק מורשה או עוסק פטור שחייב כספים או רכוש לנושים
חייב שנמצא או עלול להימצא במצב של חדלות פירעון רשאי לבקש לפתוח בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל)
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון

"חייב" היא הגדרה משפטית של אדם פרטי או עוסק מורשה או עוסק פטור שחייב כספים או רכוש לנושים (מי שחייבים להם).

 • לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שנכנס לתוקף ביום 15.09.2019, חייב הוא מי שעומד בכל התנאים הבאים:
  1. נמצא במצב של חדלות פירעון או עלול להגיע למצב זה.
  2. ככלל, סכום חובותיו המוצהרים עולה על 55,542.43 ₪ (נכון ל-2024).
  3. הוא בעל זיקה לישראל, לפי אחד או יותר מהתנאים הבאים:
   • מרכז חייו הוא בישראל.
   • הוא מנהל עסק/ים בישראל.
   • יש לו נכס/ים בישראל.
שימו לב

חשוב לדעת

 • הגדרת חייב לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, עשויה להיות שונה מהגדרה של חייב לפי חוקים אחרים.
דוגמה
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לחובות מעל 166,627.31 ₪ (נכון ל-2024) ולנושים) מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.
 • רשות האכיפה והגבייה (חובות מתחת ל-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024) מפעילה מרכז מידע טלפוני בטלפון *‎35592, בימים א'-ה' בין 8:00 - 18:00 ובערבי חג בין 8:00 – 12:30.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים