קבלת צו לפתיחת הליכים הוא השלב הראשון בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל)
המטרות העיקריות של ההליכים הן לאפשר לחייב לשקם את עצמו מבחינה כלכלית ולהחזיר לנושים את כספם או רכושם, ככל הניתן
פתיחת ההליכים יכולה להיעשות ביוזמת החייב או ביוזמת הנושה
לאחר קבלת הצו, מתחילה "תקופת הביניים" כשבסופה יוחלט האם לתת לחייב צו לשיקום כלכלי (השלב האחרון) ואחריו - הפטר
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון

הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי נפתחים כאשר ניתן "צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון" (צו פשיטת רגל).

 • מטרות הליכי חדלות פירעון הן:
  • לסייע לשקם את החייב מבחינה כלכלית, בין השאר באמצעות מתן הפטר (פטור מהחובות) בסיום ההליכים.
  • להחזיר לנושים, ככל הניתן, את הכספים או הרכוש שמגיעים להם מהחייב.
  • לקדם את שילובו מחדש של החייב במרקם החיים הכלכלי.
 • מיד כשניתן הצו מתחילה תקופה של כשנה, שנקראת "תקופת הביניים" ובסיומה, אם החייב יעמוד בתנאים ובהתחייבויות, הוא יקבל צו לשיקום כלכלי ולאחריו- הפטר (פטור מהחובות).
שימו לב

פתיחת ההליכים וקבלת הצו לבקשת חייב

 • חייב יכול להגיש מיוזמתו בקשה לפתיחה בהליכים ולקבלת הצו. הבקשה תוגש לגורם שאחראי על ניהול ההליכים, לפי סכום החובות:

פתיחת ההליכים וקבלת הצו לבקשת נושה

חשוב לדעת

 • בקשה שהוגשה בחוסר תום לב (לא הוגנת, לא ישרה ושעלולה לפגוע בזולת), עלולה להביא, בין היתר, לביטול ההליכים, לחיוב בהוצאות (סכומי כסף) ואף להוות עבירה פלילית.
 • ניתן לעשות שימוש במערכת המקוונת לאיתור וקבלת מידע על תיקי חדלות פירעון.
 • ניתן לפנות לממונה על הליכי חדלות פירעון בבקשה לקבלת מידע על תיקים המתנהלים אצלו.
 • גם היועץ המשפטי לממשלה יכול לבקש מבית המשפט שיינתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (בדומה לאופן שבו נושה מגיש את הבקשה).
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לחובות מעל 166,627.31 ₪ (נכון ל-2024) ולנושים) מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.
 • רשות האכיפה והגבייה (חובות מתחת ל-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024) מפעילה מרכז מידע טלפוני בטלפון *‎35592, בימים א'-ה' בין 8:00 - 18:00 ובערבי חג בין 8:00 – 12:30.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים