הקדמה:

קבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי הוא השלב הראשון בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל)
המטרות העיקריות של ההליכים הן לאפשר לחייב לשקם את עצמו מבחינה כלכלית ולהחזיר לנושים את כספם או רכושם, ככל הניתן
פתיחת ההליכים יכולה להיעשות ביוזמת החייב או ביוזמת הנושה (מי שחייבים לו)
לאחר קבלת הצו, מתחילה "תקופת הביניים" כשבסופה יוחלט האם לתת לחייב צו לשיקום כלכלי (השלב האחרון בהליכים) ולאחריו - הפטר
למידע נוסף ראו חדלות פירעון באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון.
שימו לב! בשלב זה, המידע בדף זה הינו חלקי, מתעדכן באופן שוטף ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

השלב הראשון בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל), הוא קבלת צו המכונה "צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון" (צו פשיטת רגל).

 • מטרות הליכי חדלות פירעון הן:
  • להביא לשיקומו הכלכלי של החייב, בין היתר, באמצעות מתן הפטר (פטור מהחובות) בסיום ההליכים.
  • להחזיר לנושים, ככל הניתן, את הכספים או הרכוש המגיעים להם מהחייב.
  • לקדם את שילובו מחדש של החייב במרקם החיים הכלכלי.
 • מיד עם מתן הצו מתחילה תקופה בת כשנה, המכונה "תקופת הביניים", בסיומה, אם החייב יעמוד בתנאים ובהתחייבויות, הוא יקבל צו לשיקום כלכלי ולאחריו- הפטר (פטור מהחובות).
שימו לב

פתיחת ההליכים וקבלת הצו לבקשת חייב

 • חייב רשאי להגיש מיוזמתו בקשה לפתיחה בהליכים ולקבלת הצו. הבקשה תוגש לגורם האחראי על ניהול ההליכים, לפי סכום החובות:

פתיחת ההליכים וקבלת הצו לבקשת נושה

חשוב לדעת

 • בקשה שהוגשה בחוסר תום לב (לא הוגנת, לא ישרה ושעלולה לפגוע בזולת), עלולה להביא, בין היתר, לביטול ההליכים, לחיוב בהוצאות (סכומי כסף) ואף להוות עבירה פלילית.
 • כל אדם רשאי לעשות שימוש במערכת מקוונת (אינטרנטית) לאיתור וקבלת מידע על תיקי חדלות פירעון.
 • כל אדם רשאי לפנות לממונה על הליכי חדלות פירעון בבקשה לקבלת מידע אודות תיקים המתנהלים אצלו.
 • גם היועץ המשפטי לממשלה, רשאי להגיש בקשה לבית-המשפט כי יינתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (בדומה לאופן שבו נושה מגיש את הבקשה).
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לחובות מעל 149,559.43 ש"ח (נכון ל-2021) ולנושים) מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.
 • רשות האכיפה והגבייה (חובות מתחת ל-149,559.43 ש"ח (נכון ל-2021)) מפעילה מרכז מידע טלפוני בטלפון *‎35592, בימים א'-ה' בין 8:00 - 18:00 ובערבי חג בין 8:00 – 12:30.

הקלות בתקופת משבר הקורונה

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים