הקדמה:

כל אחד רשאי להגיש בקשה לקבלת אישור המעיד כי לא מתנהלים או התנהלו בעניינו הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) ב-7 השנים האחרונות
את טופס הבקשה לקבלת האישור יש לשלוח בדוא"ל לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
האישור שניתן מספק מידע עבור הליכי חדלות פירעון שמתנהלים אצל הממונה (הכונס הרשמי) וברשות האכיפה והגבייה (הוצאה לפועל)
הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום
למידע נוסף ראו בקשה לקבלת אישור בדבר היעדר הליך חדלות פירעון באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון

כל אחד (אדם פרטי, עוסק מורשה, עוסק פטור ותאגיד) רשאי לפנות לממונה על חדלות פירעון (הכונס הרשמי) ולבקש לקבל אישור המעיד על היעדר ניהול הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) בעניינו.

שימו לב
 • אם ב-7 השנים האחרונות הוגשה בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) והבקשה נדחתה, בוטלה או נמחקה, יינתן אישור שבו יצוין המועד שבו הוגשה הבקשה לפתיחת ההליכים וכן המועד שבו הבקשה נדחתה, בוטלה או נמחקה.
 • אם התנהלו הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) והם הסתיימו ב-7 השנים האחרונות, יינתן אישור שבו תצוין התקופה שבה התנהלו ההליכים.
הערת עריכה
שני ענתה לי שרוב המקרים שבהם מבקשים אישור זה לצורך פתיחת עסקים בחו"ל ושיש גם מקרים של אנשים שסיימו הליך וקיבלו הפטר ומבקשים אישור וגם מקרים נדירים שרשם הוצל"פ מבקש אישור כזה כשנושה רוצה לממש נכס של חייב. לא בטוח שכדאי להיכנס לתוך דוגמאות במקרים כאלו
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:40, 18 באוגוסט 2020 (IDT)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • יש להדפיס את טופס הבקשה מתוך אתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
 • יש למלא את הטופס ולצרף מסמכים נדרשים, כגון: צילום תעודת-זהות או תדפיס של התאגיד מרשם החברות וייפוי כוח (אם הבקשה מוגשת על-ידי גורם שאינו המבקש).
 • את טופס הבקשה, בצירוף המסמכים הנדרשים, יש לסרוק ולשלוח לכתובת הדוא"ל:
שימו לב
 • האישור הנשלח בדוא"ל אינו חתום בחתימה דיגיטלית רשמית/חתימה מקורית.
 • אם יש צורך באישור חתום לצרכים רשמיים, יש לסמן זאת במקום המתאים בטופס הבקשה ולציין את הכתובת אליה יישלח אישור חתום בדואר רשום.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת הבקשה היא תועבר לבדיקת נציג הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
 • ככלל, בתוך 14 ימים ממועד הגשת הבקשה, ישלח הממונה לכתובת הדוא"ל שצויינה בבקשה, אחד מאלו:
  • אישור- יישלח אישור המעיד על היעדר ניהול הליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל בעניינו של המבקש נכון למועד הגשת הבקשה ול-7 השנים האחרונות.
  • אישור מסוייג- יישלח במקרה שב-7 השנים האחרונות הוגשה בקשה לפתיחת הליכים והיא נדחתה, בוטלה או נמחקה ובמקרה של הליכים שהסתיימו ב-7 השנים האחרונות.
 • לא יינתן אישור במקרה שמתנהלים בעת הגשת הבקשה הליכי חדלות פירעון ובמקרה שהוגשה בקשה למתן צו לפתיחת הליכים והבקשה ממתינה למתן החלטה.

חשוב לדעת

 • הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.
 • ישנם מקרים בהם הממונה על הליכי חדלות פירעון יבקש פרטים או מסמכים נוספים לאחר שהבקשה הוגשה. במקרה כזה זמן הטיפול בבקשה ייארך מעבר ל-14 ימים.
 • ניתן לאתר מידע על תיקי חדלות פירעון במערכת המקוונת (אינטרנטית) של הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.

גורם ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים