כל אחד רשאי להגיש בקשה לקבלת אישור שמעיד שלא מתנהלים או התנהלו בעניינו הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) ב-7 השנים האחרונות
את טופס הבקשה לקבלת האישור יש לשלוח בדוא"ל לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
האישור מספק מידע על הליכי חדלות פירעון שמתנהלים אצל הממונה (הכונס הרשמי) וברשות האכיפה והגבייה (הוצאה לפועל)
הגשת הבקשה לא כרוכה בתשלום

כל אחד (אדם פרטי, עוסק מורשה, עוסק פטור ותאגיד) רשאי לפנות לממונה על הליכי חדלות פירעון (הכונס הרשמי) ולבקש לקבל אישור שמעיד על היעדר ניהול הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) בעניינו.

שימו לב
 • אם ב-7 השנים האחרונות הוגשה בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) והבקשה נדחתה או בוטלה או נמחקה, יינתן אישור שיצויין בו המועד שבו הוגשה הבקשה לפתיחת ההליכים והמועד שבו הבקשה נדחתה או בוטלה או נמחקה.
 • אם התנהלו הליכי חדלות פירעון שהסתיימו ב-7 השנים האחרונות, יינתן אישור שבו תצוין התקופה שבה התנהלו ההליכים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • יש להדפיס את טופס הבקשה מתוך אתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
 • יש למלא את הטופס ולצרף מסמכים נדרשים, כגון: צילום תעודת-זהות או תדפיס של התאגיד מרשם החברות וייפוי כוח (אם הבקשה מוגשת על-ידי גורם שאינו המבקש).
 • את טופס הבקשה בצירוף המסמכים שנדרשים, יש לסרוק ולשלוח לכתובת הדוא"ל:
שימו לב
 • האישור שנשלח בדוא"ל לא חתום בחתימה דיגיטלית רשמית/חתימה מקורית.
 • אם יש צורך באישור חתום לצרכים רשמיים, יש לסמן זאת במקום המתאים בטופס הבקשה ולציין את הכתובת אליה יישלח אישור חתום בדואר רשום.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת הבקשה היא תועבר לבדיקת נציג הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
 • ככלל, בתוך 14 ימים ממועד הגשת הבקשה, ישלח הממונה לכתובת הדוא"ל שצויינה בבקשה, אחד מאלו:
  • אישור- יישלח אישור שמעיד על היעדר ניהול הליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל בעניינו של המבקש נכון למועד הגשת הבקשה ול-7 השנים האחרונות.
  • אישור מסוייג- יישלח במקרה שב-7 השנים האחרונות הוגשה בקשה לפתיחת הליכים והיא נדחתה או בוטלה או נמחקה ובמקרה של הליכים שהסתיימו ב-7 השנים האחרונות.
 • לא יינתן אישור במקרה שמתנהלים בעת הגשת הבקשה הליכי חדלות פירעון ובמקרה שהוגשה בקשה למתן צו לפתיחת הליכים והבקשה ממתינה למתן החלטה.

חשוב לדעת

 • הגשת הבקשה לא כרוכה בתשלום.
 • יש מקרים שהממונה על הליכי חדלות פירעון יבקש פרטים או מסמכים נוספים לאחר הגשת הבקשה. במקרה כזה זמן הטיפול בבקשה ייארך מעבר ל-14 ימים.
 • ניתן לאתר מידע על תיקי חדלות פירעון במערכת המקוונת של הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורם ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים