אסיר או עצור רשאי להגיש תלונה למבקר המשרד לביטחון הפנים
במקרה שעלה חשד שמדובר בעבירה פלילית שביצע סוהר, התלונה תועבר ליחידה הארצית לחקירת סוהרים (יאח"ס)


אסירים ועצורים זכאים להגיש תלונות על כל עניין שנוגע למאסרם או מעצרם למספר גורמים.

 • דף זה כולל מידע על אופן הגשת תלונה של אסיר או עצור למבקר המשרד לביטחון פנים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אסיר או עצור.

שלבי ההליך

 • הגורם שנקבע לטיפול בתלונות שמוגשות ליחידת מבקר המשרד לביטחון הפנים הוא קצין תלונות אסירים (קת"א).
 • על האסיר או העצור לכתוב מכתב שמפרט את נושא התלונה. ניתן לכתוב בעברית, ערבית, אנגלית, רוסית ואמהרית.
 • יש לציין במכתב התלונה את הפרטים האישיים ולחתום עליו.
 • את התלונה אפשר להגיש במעטפה סגורה (מעטפה ניתן לרכוש במרכז המכר) וכן במכתב ללא מעטפה.
 • בכל אגף תוצב תיבה, לתוכה ישלשל האסיר או העצור את המעטפה/המכתב שממוענים לקת"א במשרד לביטחון הפנים. במתחמי אגפים של אסירים ביטחוניים, תמוקם תיבה אחת למתחם, בסמוך למשרדו של מנהל אחד מאגפי המתחם שייבחר.
 • מנהל האגף ירוקן את התיבה בכל יום ויעביר את התלונות למזכירות שתעביר את התלונה לקת"א במשרד לביטחון הפנים ללא דיחוי.
שימו לב
בכל אגף תהיה תלויה על לוח המודעות מודעה בשפות עברית, ערבית, אמהרית, אנגלית ורוסית שתצוין בה זכותו של האסיר או העצור להגיש תלונה וציון הגורמים דרכם תועבר התלונה.

חשוב לדעת

 • אסיר רשאי לפנות טלפונית לקת"א בגין תלונה.
 • אם הקת"א סבור שנדרשת פגישה דחופה עם אסיר, הוא יפנה לקבלת אישור ממבקר המשרד לביטחון פנים ויודיע למפקד בית הסוהר על

כוונתו לפגוש את האסיר ועל קיומו של האישור.

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.