כמו כל אזרח, גם אסיר או עצור רשאי להגיש תלונה למשטרה על ביצוע עבירה
אם התלונה במשטרה היא נגד סוהר, היא תטופל ביחידה הארצית לחקירות סוהרים (יאח"ס)


אסירים ועצורים זכאים להגיש תלונות על כל עניין שנוגע למאסרם או מעצרם למספר גורמים.

  • דף זה כולל מידע על אופן הגשת תלונה של אסיר או עצור למשטרה או ליחידה הארצית לחקירת סוהרים (יאח"ס).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • כל אסיר או עצור.

למי ואיך פונים

  • על האסיר או העצור להודיע כי ברצונו להגיש תלונה למשטרה.

שלבי ההליך

  • על האסיר להודיע שברצונו להגיש תלונה במשטרה.
  • רשויות שב״ס יפעלו להזמנת חוקר משטרה ובמקביל (אם יוזמן חוקר מתחנת משטרה מקומית) יידעו את החוקר המחוזי.
  • אם תלונת האסיר לא טופלה על ידי תחנת המשטרה המקומית בפרק זמן סביר (לפי שיקול דעת מפקד היחידה ובהתאם לחומרת העבירה), יעדכנו את החוקר המחוזי על כך שהחוקר המשטרתי מהתחנה המקומית לא הגיע.
שימו לב
  • אם התלונה היא נגד סוהר, יזומן חוקר היחידה הארצית לחקירת סוהרים (יאח"ס).
  • אם התלונה היא נגד נגד שוטר, יוזמן חוקר מהמחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש).
  • אם התלונה היא נגד חוקר שב"כ, התלונה תועבר למחלקה לבירור תלונות נחקרי שב"כ במשרד המשפטים (מבת"ן).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.