הקדמה:

כמו כל אזרח, גם אסיר או עצור רשאי להגיש תלונה למשטרה על ביצוע עבירה
אם התלונה במשטרה היא כנגד סוהר, תטופל התלונה ביחידה הארצית לחקירות סוהרים


אסירים ועצורים זכאים להגיש תלונות על כל עניין הנוגע למאסרם או מעצרם.

  • את התלונות ניתן להגיש בין היתר לרשויות שב"ס, למשטרת ישראל, ליחידה הארצית לחקירות סוהרים, למבקר המשרד לביטחון הפנים ולנציב תלונות הציבור.
  • אסירים ועצורים רשאים אף להגיש תלונות למשטרת ישראל כנגד אסירים אחרים.
  • ערך זה מפרט את דרכי הגשת תלונה למשטרת ישראל, או ליחידה הארצית לחקירת סוהרים (יאח"ס).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • אסירים ועצורים המעוניינים להגיש תלונה למשטרה לגבי ביצוע עבירה.

למי ואיך פונים

  • על האסיר או העצור להודיע כי ברצונו להגיש תלונה למשטרה.
הערת עריכה
למי עליו להודיע?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 11.09.2013, 01:44 (IDT)

שלבי ההליך

  • על רשויות שב"ס לפעול להזמנת המשטרה לחקירה בהתאם לתלונת האסיר.
  • במקרה של הזמנת חוקר מתחנת משטרה מקומית, יש ליידע את החוקר המחוזי.
  • אם תלונת האסיר לא טופלה על ידי תחנת המשטרה המקומית תוך זמן סביר (בהתאם לשיקול דעת מפקד היחידה ובהתאם לחומרת העבירה), יש לעדכן את החוקר המחוזי על כך שהחוקר המשטרתי מהתחנה המקומית לא הגיע.
  • אם התלונה במשטרה היא כנגד סוהר, יזומן חוקר היחידה הארצית לחקירת סוהרים (יאח"ס).

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.