בפורטל זה ניתן למצוא מידע לגבי הליכים שונים הקשורים להגשת תלונה של אסיר כנגד אסיר אחר או כנגד סוהרים, כמו גם מידע לגבי עתירות של אסירים כנגד החלטות המתקבלות בעניינם על-ידי שירות בתי הסוהר.

החיים בכלא מעוררים לא מעט חיכוכים בין אסירים לאסירים אחרים או לשירות בתי הסוהר.
הפורטל מפרט אלו אפשרויות עומדות בפני האסיר המעוניין להתלונן או לעתור.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

פקודות נציבות שב"ס