הקדמה:

אסיר או עצור רשאי להגיש תלונה לנציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה
לא ניתן להגיש תלונה בעילום שם
הפנייה לנציב תלונות הציבור אינה כרוכה בתשלום אגרה כלשהי


 • אסירים ועצורים זכאים להגיש תלונות על כל עניין הנוגע למאסרם או מעצרם.
 • את התלונות ניתן להגיש בין היתר לרשויות שב"ס, למשטרת ישראל, ליחידה הארצית לחקירות סוהרים, למבקר המשרד לביטחון הפנים ולנציב תלונות הציבור.
 • אסירים ועצורים רשאים אף להגיש תלונות למשטרת ישראל כנגד אסירים אחרים.
 • ערך זה מפרט את דרכי הגשת תלונה לנציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה.
 • על פי חוק מבקר המדינה, כל אדם שנפגע מגוף ממלכתי ציבורי העומד לביקורת מבקר המדינה, רשאי להגיש תלונה נגד הגוף או עובדיו- לנציב תלונות הציבור. לפרטים נוספים, ראו הגשת תלונה לנציב תלונות הציבור (מבקר המדינה). כחלק מכך, אסירים רשאים להגיש תלונה על רשויות שב"ס.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אסיר או עצור, ככל אדם אחר, רשאי להגיש תלונה נגד גוף ציבורי לנציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה.

שלבי ההליך

 • האסיר יכתוב מכתב המפרט את נושא התלונה. ניתן לכתוב בעברית, ערבית או בכל שפה אחרת.
 • המתלונן יציין במכתב התלונה את פרטיו האישיים ויחתום עליו.
 • בכל בית סוהר ישנן מעטפות לבנות ותיבות המיועדות להגשת תלונות לנציב תלונות הציבור.
 • האסיר ימסור מעטפה עם מכתב התלונה בתוכה למנהל האגף, והוא ישלשל את המעטפה לתיבה המיועדת לכך.
 • אסיר שיבקש לשלשל את המעטפה בעצמו יורשה לעשות זאת, אלא אם כן מפקד בית הסוהר הורה שלא לאשר זאת מסיבה ביטחונית.
 • התלונה תועבר לנציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה.

חשוב לדעת

 • הפנייה אינה כרוכה בתשלום אגרה כלשהי.
 • לא ניתן להגיש תלונה בעילום שם.

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.