אסיר או עצור רשאי להגיש תלונה לנציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה
לא ניתן להגיש תלונה אנונימית
הפנייה לנציב תלונות הציבור לא כרוכה בתשלום אגרה כלשהי


אסירים ועצורים זכאים להגיש תלונות על כל עניין שנוגע למאסרם או מעצרם למספר גורמים.

 • דף זה כולל מידע על אופן הגשת תלונה של אסיר או עצור לנציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה.
שימו לב
 • כל אדם שנפגע מגוף ממלכתי ציבורי שעומד לביקורת מבקר המדינה, רשאי להגיש תלונה נגד הגוף או עובדיו- לנציב תלונות הציבור.
 • אסירים ועצירים, ככל אדם, רשאים להגיש תלונה לנציב תלונות הציבור במשרד המבקר המדינה על שירות בתי הסוהר (שב"ס) או עובדיו.
 • לפרטים נוספים, ראו הגשת תלונה לנציב תלונות הציבור (מבקר המדינה).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אסיר או עצור.

שלבי ההליך

 • על האסיר או העצור לכתוב מכתב שמפרט את נושא התלונה. ניתן לכתוב בעברית, ערבית, אנגלית, רוסית ואמהרית.
 • יש לציין במכתב התלונה את הפרטים האישיים ולחתום עליו.
 • את התלונה אפשר להגיש במעטפה סגורה (מעטפה ניתן לרכוש במרכז המכר) וכן במכתב ללא מעטפה.
 • בכל אגף תוצב תיבה, לתוכה ישלשל האסיר או העצור את המעטפה/המכתב שממוענים לנציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה. במתחמי אגפים של אסירים ביטחוניים, תמוקם תיבה אחת למתחם, בסמוך למשרדו של מנהל אחד מאגפי המתחם שייבחר.
 • מנהל האגף ירוקן את התיבה בכל יום ויעביר את התלונות למזכירות שתעביר את התלונה לנציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה ללא דיחוי.
שימו לב
בכל אגף תהיה תלויה על לוח המודעות מודעה בשפות עברית, ערבית, אמהרית, אנגלית ורוסית שתצוין בה זכותו של האסיר או העצור להגיש תלונה וציון הגורמים דרכם תועבר התלונה.

חשוב לדעת

 • הפנייה לא כרוכה בתשלום אגרה כלשהי.
 • לא ניתן להגיש תלונה בעילום שם (אנונימית).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.