פנקס הבוחרים (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

פנקס הבוחרים מכיל את רשימת שמות כל בעלי זכות ההצבעה בישראל
אדם ששמו אינו מופיע בפנקס הבוחרים לא יהיה זכאי להצביע בבחירות


לפני כל מועד בחירות בישראל, משרד הפנים מפיק רשימה שמית מעודכנת של כל בעלי זכות הבחירה לכנסת - פנקס הבוחרים. רשימה זו נסגרת 50 יום לפני יום הבחירות.

 • כל אזרח שהגיע לגיל 18 עד ליום הבחירות ופרטיו מופיעים ברשימת הבוחרים, זכאי לבחור לכנסת. בבחירה בין תאריך לידה עברי ללועזי תמיד ייבחר המוקדם מביניהם, כדי להכליל אזרחים רבים ככל האפשר בפנקס הבוחרים.
 • פרטי הבוחר המופיעים בפנקס הבוחרים:
  • שם משפחה
  • שם פרטי
  • שם האב או האם
  • שנת הלידה
  • כתובת
  • מספר זהות
  • מקום הקלפי שבו הבוחר רשום להצביע
 • המידע המופיע בפנקס הבוחרים מבוסס על מרשם האוכלוסין. מסיבה זו, מקום הקלפי שבו רשאים להצביע, נקבע על פי הכתובת המעודכנת בתעודת הזהות.

מסירת מידע מפנקס הבוחרים

מסירת מידע לבוחרים

 • על-פי סעיף 33 לחוק הבחירות לכנסת, כל אדם רשאי לפנות למשרד הפנים ולברר את הפרטים הבאים:
  • אם הוא או אדם אחר (בציון השם המלא ומספר תעודת הזהות) נכללים בפנקס הבוחרים.
  • מקום הקלפי שבה הוא, או אדם אחר, רשומים.
  • האם הקלפי שבה רשומים היא קלפי נגישה לאנשים המוגבלים בניידות.
 • למידע נוסף, ראו פנקס הבוחרים לכנסת ה- 20 באתר משרד הפנים.

מסירת מידע למפלגות

 • על-פי סעיף 39 לחוק הבחירות לכנסת, לקראת הבחירות שר הפנים ימסור למפלגה המיוצגת בכנסת או מתמודדת בבחירות רשימה הכוללת את שם המשפחה, השם הפרטי, שם האב או האם, המען ומספר הזהות במרשם האוכלוסין של בעלי הזכות לבחור.
 • המידע יימסר למפלגה או לסיעה, לאחר שהתחייבה בכתב כי לא תעשה בו שימוש (כולל העברתו לאחר), אלא לצורכי התמודדותה בבחירות ולצורכי קשר עם ציבור הבוחרים.

גורמי ממשל

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים