הקדמה:

אישה הרה שאיבדה את ההיריון זכאית להוצאת העובר המת מהרחם בתוך 3 ימים ממועד אבחון אבדן ההיריון
אישה שחוותה אבדן היריון עשויה להיות זכאית לתמיכה נפשית מטעם קופת החולים


בתי החולים מחויבים להוציא עובר מת מרחם האם בהקדם האפשרי, ולכל היותר בתוך 3 ימים ממועד אבחון אבדן ההיריון.

מי זכאי?

  • אשה הרה אשר אובחן אצלה אבדן הריון.
  • אבדן ההיריון ייקבע על ידי רופא מומחה בגינקולוגיה וטכנאי אולטרסאונד.
  • יידוע האישה על אבדן ההיריון ייעשה בנוכחות מלווה של האישה, ובהיעדר מלווה, בנוכחות פסיכולוג או עו"ס מטעם בית החולים.
  • על בית החולים ליידע את האישה ומשפחתה בדבר נהלי הקבורה הרלוונטית, וכן להסדיר עבור האישה ייעוץ פסיכולוגי, אם רצונה בכך.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • בפרק הזמן שבין מועד האבחון ועד להוצאת העובר, תיקלט האישה במערך ליווי לנשים שחוו אבדן היריון בקופות החולים, לצורך מתן דרכי התקשרות והצעת מקורות לתמיכה רגשית ונפשית.
  • במקרה הצורך, ניתן להגיש תלונה להמחלקה לפניות הציבור במשרד הבריאות.

חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

חוזר חטיבת הרפואה מס' 1/2019 מיום 20.01.2019 - הטיפול במצבי אבדן הריון.