הקדמה:

אישה הרה שאיבדה את ההריון זכאית להוצאת העובר המת מהרחם בתוך 3 ימים ממועד אבחון אבדן ההריון
מי שחוותה אבדן היריון עשויה להיות זכאית לתמיכה נפשית מטעם קופת החולים


בתי החולים מחויבים להוציא עובר מת מרחם האם בהקדם האפשרי, ולכל היותר בתוך 3 ימים ממועד אבחון אבדן ההריון.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • נשים הרות שאובחן אצלן אבדן הריון.

שלבי ההליך

  • אבדן ההריון ייקבע על ידי רופא מומחה בגינקולוגיה וטכנאי אולטרסאונד.
  • יידוע האישה על אבדן ההריון ייעשה בנוכחות מלווה של האישה, ובהיעדר מלווה, בנוכחות פסיכולוג או עו"ס מטעם בית החולים.
טיפ
ניתן לפנות לקופת החולים לצורך סיוע בתיאום אשפוז תוך 72 שעות מרגע אבחון מותו של העובר, באותם מקרים, שבהם מתקשים לקבל מענה לכך מבית החולים, או במקרה שבית החולים הרלוונטי אינו נמצא בהסדר הבחירה של הקופה.
  • על בית החולים ליידע את האישה ומשפחתה לגבי נהלי הקבורה הרלוונטית, וכן להסדיר עבור האישה ייעוץ פסיכולוגי, אם רצונה בכך.
  • בפרק הזמן שבין מועד האבחון ועד להוצאת העובר, האישה תועבר למערך ליווי לנשים שחוו אבדן הריון בקופות החולים, לקבלת דרכי התקשרות למקורות המספקים תמיכה רגשית ונפשית.

זכויות נוספות

חשוב לדעת


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

חוזר חטיבת הרפואה מס' 1/2019 מיום 20.01.2019 - הטיפול במצבי אבדן הריון.