הקדמה:

המחלקה לפניות הציבור במשרד הבריאות היא הכתובת הרשמית של המשרד, לטיפול בפניות ותלונות הציבור ובבקשות לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע.

  • ניתן לפנות למחלקה לפניות הציבור בטענה, תלונה, הערה, בקשה, הצעה, תודה ובקשה למידע, בנושאים שבאחריותו של משרד הבריאות.
  • דרכי הפנייה:
    • טלפון: 5400* (מוקד פניות טלפוני)
    • פקס: 02-5655969
    • דוא"ל:
    • דואר: פניות הציבור, משרד הבריאות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים, 9101002

פרטים

שיוך:
משרד הבריאות
אתר אינטרנט:
כתובת רשמית:
פניות הציבור, משרד הבריאות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים, 9101002
טלפון:
5400*
086241010

תחומי הפנייה אל המחלקה

נושאים וזכויות