המחלקה לפניות הציבור במשרד הבריאות היא הכתובת הרשמית של המשרד, לטיפול בפניות ותלונות הציבור ובבקשות לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע.

  • ניתן לפנות למחלקה לפניות הציבור בטענה, תלונה, הערה, בקשה, הצעה, תודה ובקשה למידע, בנושאים שבאחריותו של משרד הבריאות.
  • דרכי הפנייה:


פרטים

שיוך:משרד הבריאות
אתר אינטרנט:לאתר
דוא"ל:call.habriut@moh.health.gov.il
כתובת:פניות הציבור, משרד הבריאות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים, 9101002
טלפון:5400*
08-6241010

תחומי הפנייה אל המחלקה

  • במסגרת המחלקה לפניות הציבור מטפלים בנושאים הבאים:
שימו לב

נושאים וזכויות