הורים זכאים להיות נוכחים בבדיקת ילדם הקטין
טיפול רפואי בקטין מחייב את הסכמת ההורים


בבדיקה גופנית כללית של קטינים חייב להיות נוכח אפוטרופוס של הנבדק או איש צוות רפואי, בנוסף לבודק.

קטין המגיע ללא מלווה למרפאה הקהילתית השגרתית

 • קטין עד גיל 14:
  • רצוי שלא לבצע בדיקה או טיפול רפואי בקטין עד גיל 14 ללא נוכחות של הורהו או מבוגר מלווה אחר מטעמו במרפאה.
  • בכל מקרה, למעט במצב חירום רפואי (לפי הגדרתו בחוק זכויות החולה), לא תבוצע בקטין מתחת לגיל 14 בדיקה החודרת לצנעת הפרט או בדיקה פולשנית, ללא נוכחות הורה או מלווה בוגר מטעמו של ההורה.
  • במצב חירום, בהעדר מלווה, ניתן לבצע בדיקה בנוכחות איש צוות רפואי נוסף, רצוי שיהיה בן מינו של הקטין.
  • צריך להתחשב, ככל האפשר, ברצון של הקטין לגבי מי יהיה נוכח בבדיקה.
 • קטין שמלאו לו 14:
  • מטפל רשאי לבצע בדיקה או טיפול רפואי שגרתי בקטין שמלאו לו 14 שנה, גם ללא הסכמה מפורשת של הורה או נוכחות מלווה מטעם ההורה.
  • הטיפול בקטין ללא הסכמה או נוכחות מטעם ההורה מותנה בכך שהקטין נתן הסכמה מדעת לבדיקה או לטיפול.
  • אם מדובר בבדיקה או בטיפול לא שגרתיים או כשיש חשד לבעיה רפואית מסובכת יותר, צריך לזמן את ההורים או להתקשר אליהם בטלפון, להסביר להם את הפרטים ולקבל מהם הסכמה לבדיקה.

מי זכאי?

 • כל הורה זכאי לנוכחות בבדיקת ילדו.
 • זכותו של כל נבדק לנוכחות קרוב משפחה או כל אחד אחר, לפי בחירתו, בבדיקה גופנית.

הסכמה לטיפול

 • ככלל, יש לקבל את הסכמתם של הורי הקטין לכל בדיקה וטיפול רפואי. למידע נוסף ראו אפוטרופסות על ילדים.
 • עם זאת, במקרים מסוימים הקטין יכול להחליט בעצמו אם לעבור טיפול רפואי. למידע נוסף ראו כאן.
 • כמו כן, אם אחד מההורים הורשע בביצוע עבירת מין או אלימות כלפי ילדו, או מתנהל נגדו משפט פלילי בשל עבירה כזו, לא תידרש הסכמתו של אותו הורה לטיפול רפואי בילד ולא יימסר לו מידע רפואי אודות הילד. למידע נוסף ראו כאן.
 • כאשר מדובר בהורים בנפרד, תידרש הסכמת שני ההורים (תלוי במידת הדחיפות של הטיפול). למידע נוסף ראו כאן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י