כל אדם, מלבד בעלי עסק לפסולת, רשאי להחזיר סוללות ומצברים משומשים למיכלי ההחזרה הנמצאים בבתי עסק המוכרים ציוד מסוג זה
בתי עסק המוכרים סוללות ומצברים חייבים להתקין מיכלים ייעודיים לסוללות ומצברים ישנים, וליצור נקודות החזרה זמינות לציבור
על בית העסק לאפשר החזרת סוללות ומצברים ישנים ללא תשלום או תמורה אחרת

תקציר

החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות מסדיר את הטיפול הסביבתי בציוד אלקטרוני ובסוללות ומצברים.

 • על-פי החוק, בתי עסק המוכרים סוללות ומצברים ניידים חייבים להתקין מיכלים המיועדים לסוללות ומצברים ישנים, ולאפשר לכל אדם להשליך בהם פסולת סוללות ומצברים ניידים, בלא תשלום או תמורה אחרת.
 • על המשווק להציג במקום העסק שלו את אפשרות ההחזרה של סוללות ומצברים ישנים.

מי זכאי?

 • כל אדם, מלבד מי שעוסק בפסולת, המעוניין למסור סוללות או מצברים ניידים, בתנאי שמתקיימים 3 התנאים הבאים:
  1. הסוללות או המצברים אטומים.
  2. הם ניתנים לנשיאה ביד.
  3. הם אינם תעשייתיים ואינם מיועדים לרכב מנועי.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • ניתן להחזיר את הסוללות או המצברים ישירות למיכלים המיועדים לכך, הנמצאים בנקודות המכירה של מי שמשווק מוצרים מסוג זה.
 • על המשווק לאפשר את החזרת הסוללות והמצברים ללא תשלום או תמורה אחרת.
 • כל אדם יכול להחזיר את הסוללות למיכלים המיועדים לכך, גם אם הוא אינו רוכש סוללות חדשות או מצבר חדש.

חשוב לדעת

 • המשווק רשאי שלא לקבל פסולת סוללות שהטיפול בה עלול לגרום לנזק בריאותי או בטיחותי.
 • בנוסף ניתן גם להחזיר לבית עסק מוצר חשמלי ישן, אולם זכות זו נתונה רק כאשר אותו אדם רוכש מוצר חשמלי חדש דומה. למידע נוסף ראו החזרה של מוצר חשמלי ישן בעת קנייה של מוצר חדש.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים