משווקים של ציוד חשמלי ואלקטרוני חייבים, אם הלקוח מבקש, לפנות מבית הלקוח במועד האספקה של המוצר החדש, את המוצר הישן
פינוי המוצר הישן ייעשה ללא דרישת תשלום או תמורה אחרת מהלקוח, למעט במקרה של פינוי חריג
על המשווק לעדכן את הלקוח במעמד המכירה על אפשרות הפינוי של הציוד הישן בעת אספקת המוצר החדש, ועל העלויות במקרה של פינוי חריג
לפני פינוי המכשיר הישן, יש לנתקו מחשמל, גז או מים, רהיט או כל חיבור לתשתיות הבית


משווקים של ציוד חשמלי ואלקטרוני שמתאים גם לשימוש ביתי, חייבים לפנות מבית הלקוח במועד האספקה של המוצר החדש, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני דומה, שהלקוח מעוניין לפנות.

 • על המשווק לעדכן את הלקוח במעמד המכירה על אפשרות הפינוי של הציוד הישן בעת אספקת המוצר החדש.
 • ככלל, פינוי המוצר הישן ייעשה ללא תשלום, למעט במקרים של פינוי חריג, שמפורטים בהמשך.
 • על המשווק לעדכן את הלקוח במעמד המכירה על עלויות הפינוי במקרה של פינוי חריג.

מי זכאי?

 • כל מי שרוכש ציוד חשמלי ואלקטרוני ומעוניין לפנות מכשיר חשמלי ישן דומה, בתנאי שהציוד הישן שאותו הוא רוצה לפנות דומה בכמות או במשקל למוצר שרכש.
 • רשימה של מכשירים שמוגדרים כציוד חשמלי ואלקטרוני מפורטת בחוק.

תהליך מימוש הזכות

 • משווק שמוכר ציוד חשמלי ואלקטרוני שמתאים גם לשימוש ביתי, יאפשר לקונה (או מי מטעמו) למסור לו, במועד המכירה או האספקה, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה בציוד חשמלי דומה.
 • אם המוצר הישן נמצא בבית הלקוח, המשווק חייב לפנות אותו, בתנאי שמדובר בציוד חשמלי ואלקטרוני שנועד לשימוש דומה לציוד הנמכר, בלא תלות בשם היצרן או היבואן של הציוד.
דוגמה
לקוח רכש מקרר של יצרן מסוים והוא מעוניין לפנות את המקרר הישן שברשותו. המשווק חייב לפנות את המקרר הישן, גם אם המקרר הוא של יצרן אחר.
 • הציוד החשמלי שהלקוח מעוניין לפנות צריך להיות בכמות או במשקל שדומים למוצר שנרכש.
 • על המשווק לעדכן את הלקוח במעמד המכירה על אפשרות הפינוי של הציוד הישן בעת אספקת המוצר החדש, ועל העלויות במקרה של פינוי חריג.
 • אם הלקוח מעוניין שהמשווק יפנה את הציוד הישן, מומלץ ליידע על כך את המשווק מראש, וכן אם מדובר בפינוי חריג.

הכנת הציוד הישן לקראת פינויו

 • הציוד הישן צריך להיות מוכן לפינוי ממקום סביר שבו נעשה שימוש בדרך כלל, או מהמקום שבו מוצב המוצר החדש.
דוגמה
מקרר יפונה מהמטבח.
 • הציוד הישן יפונה על ידי המשווק כאשר הוא יכול לעבור בבטחה ובחופשיות את המפתן, את הפתחים ואת המעברים של הדירה ושל הכניסה לבניין ולחצר הבניין, ללא צורך בפירוק נוסף, בהפרדה או בניתוק של חלקים ממנו או מתשתית המבנה.
 • לפני פינוי המכשיר הישן, יש לנתקו מחשמל, מגז או ממים, מרהיט אחר או מכל חיבור לתשתיות הבית או לחפצים אחרים. במעמד הפינוי לא יבוצע ניתוק מהקיר או מתשתיות אחרות.
 • הציוד הישן יפונה כשהוא ריק. לא תפונה פסולת שאינה פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני.
 • הציוד הישן יפונה כשהוא שלם, כלומר, לא פורקו ממנו חלקים כמו דלת או מנוע.
 • לא יפונו חלקי מוצר ניתקים או מחוברים שאינם נמצאים בציוד הישן במועד הפינוי ואינם חלק ממוצר חדש דומה.
דוגמה
מגש תנור אפיה יפונה רק כאשר הוא בתוך התנור הישן.
 • המשווק לא יידרש להמתין מעל 10 דקות לצורך הכנת הציוד הישן לפינוי על-ידי הלקוח.
טיפ
משווק לא יפנה ציוד ישן שעלול ליצור סיכון בריאותי או בטיחותי בעת פינוי. על-פי החוק, משווק רשאי שלא לקבל פסולת ציוד וסוללות מזיקה - כזו שטיפול בה עלול ליצור סיכון בריאותי או בטיחותי.

תשלום עבור פינוי המכשיר הישן

 • ככלל, פינוי הציוד הישן ייעשה ללא דרישת תשלום מהלקוח, או כל תמורה אחרת.
 • במקרים הבאים, ובאישור הלקוח מראש, המשווק יכול לדרוש מהלקוח תשלום או תמורה אחרת שייקבע או יוסכם במעמד מכירת הציוד (פינוי חריג):
  • כאשר הציוד הישן נמצא בקומה שלישית ומעלה בבניין שאין בו מעלית או כשלא ניתן להשתמש במעלית כדי להוריד את הציוד הישן. למרות זאת - אם הלקוח מביא בעצמו את הציוד הישן לכניסת הבניין, לא ייגבה תשלום בגין הפינוי.
  • כשהובלת המוצר החדש מתבצעת באמצעות מנוף, המשווק יכול לגבות תשלום נוסף לצורך פינוי הציוד הישן על-ידי אותו מנוף.
  • כשיש צורך בפירוק חלק מהציוד הישן.
דוגמה
כשצריך לפרק דלת של מקרר כדי לפנותו ולהעבירו דרך פתח הבית, ניתן לגבות על כך תשלום.

סירוב המשווק לפנות את הציוד הישן

 • אם המשווק מסרב לפנות ציוד ישן על-פי ההוראות:

חשוב לדעת

 • החובה לפנות מכשירים חשמליים חלה גם על משווקים שמוכרים במכירה מקוונת (מכירה באמצעות האינטרנט).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים