הקדמה:

ניתן להחזיר מיכלי משקה חייבים בפיקדון בכל בית עסק המוכר את סוג המשקה של המיכל המושב (אלא אם כן בית העסק פטור על-פי החוק)
הצרכן זכאי לקבל את דמי הפיקדון מבעל העסק תמורת השבת המיכלים, על-פי הערך הנקוב על מיכל המשקה
צרכן המבקש להחזיר מיכל ומסורב, זכאי לקבל פיצוי של עד 1,800 ש"ח בגין כל סירוב מבעל עסק לקבל מיכלי משקה ריקים או להחזיר את דמי הפיקדון בעבורם


חוק הפיקדון על מיכלי משקה מסדיר מיחזור של מיכלי משקה (למעט חלב ומוצריו) מזכוכית, פח ופלסטיק, שנפחם גדול מ-0.1 ליטר וקטן מליטר וחצי, בתמורה לדמי פיקדון.

 • דמי הפיקדון כלולים במחיר המשקה, ונועדו להוות תמריץ להשיב את המיכלים הריקים לשם מיחזורם.
 • עם השבת המיכלים הריקים, זכאי הצרכן לקבל עבורם את סכום הפיקדון המצויין על המיכל.
 • על-פי החוק, הסכום המינימלי של הפיקדון הוא 30 אגורות. יצרנים ויבואנים של מיכלי משקה רשאים להגדיל את סכום הפיקדון.
 • על מנת לקבל את דמי הפיקדון, המיכל המושב חייב להיות ריק ומסומן בסימון "חייב בפיקדון".

מי זכאי?

 • כלל ציבור הצרכנים.

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן להשיב מיכלי משקה לכל בית עסק שבו מוכרים מיכלי משקה של היצרן או היבואן של מיכל המשקה שהוחזר. כלומר, אם מיכל המשקה נרכש בבית עסק אחד, ניתן להשיבו לבית עסק אחר, כל עוד בית העסק מוכר בתחומו מיכלים של היצרן או היבואן של מיכל המשקה שהושב.
 • בעל עסק אינו מחוייב לקבל יותר מ-50 מיכלים מאדם ביום.
 • בחלק מרשתות המזון מוצבות מכונות אוטומטיות להשבת מיכלי משקה, שניתן לקבל בהן את דמי הפיקדון.
 • כמו כן, תאגיד המיחזור אל"ה מפעיל ברחבי הארץ תחנות מיחזור עירוניות שניתן להשיב אליהם עד 2,000 מיכלי משקה ביום - לרשימת תחנות המיחזור העירוניות באתר אל"ה.
 • תאגיד המיחזור מספק גם שירותי איסוף של מיכלי משקה עבור גורמים שנאספת בהם כמות גדולה של בקבוקים, כמו מוסדות חינוך, ארגונים, עסקים, ועוד. לשם כך יש למלא ולשלוח את טופסי ההצטרפות ולהירשם כלקוח אל"ה.
 • אם בית עסק (מלבד בית עסק פטור כמפורט להלן) מסרב לקבל מצרכן מכלי משקה ריקים מסומנים ולשלם לו את דמי הפיקדון, ניתן להגיש תביעה אזרחית בבית משפט לתביעות קטנות. בית המשפט רשאי לפסוק פיצויים לצרכן, בסכום שלא יעלה על 1,800 ש"ח, על כל סירוב.

חשוב לדעת

 • בית העסק רשאי להציע זיכוי כספי תמורת דמי הפיקדון, אך אם הצרכן מסרב יש להשיב לו את דמי הפיקדון במזומן.
 • בית עסק אינו רשאי להגביל את השבת מיכלי המשקה לשעות או ימים מסויימים, אם הם עומדים בתנאי החוק. אם סירב לקבל את מיכלי המשקה בזמן כלשהו במהלך שעות הפעילות של העסק, ניתן להגיש תביעה אזרחית בבית משפט לתביעות קטנות.
 • לצורך שמירה על כשרות במהלך חג הפסח, מותר לרשתות השיווק והקמעונאות לא לקבל מכלי משקה החייבים בפיקדון החל מערב חג הפסח עד לצאת החג (ולא מעבר לכך). למידע נוסף ראו הודעת המשרד להגנת הסביבה מיום 22.03.2021.

בתי עסק הפטורים מקבלת מיכלי משקה ריקים

 • בתי עסק אינם מחוייבים על-פי החוק לקבל מיכלי משקה ריקים במקרים הבאים:
  • מכירתם של מיכלי המשקה הייתה לשם צריכה בתחומי בית העסק, ולא נגבו דמי פיקדון עבור המיכלים. לדוגמה: בעל מסעדה שאינו גובה מלקוחותיו את דמי הפיקדון עבור מיכלי המשקה המוגשים במסעדה, אינו מחוייב לקבל מיכלי משקה ריקים ולהשיב את דמי הפיקדון.
  • בית עסק ששטח רצפתו קטן מ-28 מ"ר אינו חייב לקבל מיכלי משקה ריקים, למעט מיכלים שנרכשו בבית העסק עצמו.
  • בית עסק אינו מחויב להשיב דמי פיקדון על מכלי משקה אם אינו משווק מיכלי משקה מלאים של אותו יצרן או יבואן.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה לצדק סביבתי באוניברסיטת תל-אביב.