הקדמה:

ניתן להחזיר מכלי משקה חייבים בפיקדון בכל בית עסק שמוכר את אותו סוג משקה ומכל (אלא אם כן בית העסק פטור על-פי החוק)
הצרכן זכאי לקבל את דמי הפיקדון מבעל העסק תמורת השבת המכלים, על-פי הערך שמצוין על מכל המשקה
אם בעל עסק מסרב לקבל מצרכן מכלי משקה ריקים או להחזיר את דמי הפיקדון עבורם, הצרכן זכאי לקבל פיצוי של עד 1,800 ש"ח על כל סירוב


חוק הפיקדון על מכלי משקה מסדיר מיחזור של מכלי משקה (למעט חלב ומוצריו) מזכוכית, פח ופלסטיק, שנפחם גדול מ-0.1 ליטר ועד-5 ליטרים (כולל), בתמורה לדמי פיקדון.

שימו לב
 • עד 01.12.2021 חל חוק הפיקדון על מכלי משקה שנפחם גדול מ-0.1 ליטר וקטן מ-1.5 ליטר.
 • החל מ-01.12.2021 מוטלים דמי פיקדון גם על מכלי משקה גדולים, שנפחם מ-1.5 ליטר ועד 5 ליטרים (כולל).
 • דמי הפיקדון כלולים במחיר המשקה כתמריץ להשבת המכלים הריקים לשם מיחזורם.
 • עם השבת המכלים הריקים הצרכן זכאי לקבל עבורם את סכום הפיקדון שמצוין על המכל.
 • על-פי החוק, הסכום המינימלי של הפיקדון הוא 30 אגורות. יצרנים ויבואנים של מכלי משקה רשאים להגדיל את סכום הפיקדון.
 • כדי לקבל את דמי הפיקדון, המכל שמשיבים חייב להיות ריק ומסומן בסימון "חייב בפיקדון".

מי זכאי?

 • כלל ציבור הצרכנים.

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן להשיב מכלי משקה לכל בית עסק שבו מוכרים מכלי משקה של היצרן או היבואן של מכל המשקה שהוחזר. כלומר, אם מכל המשקה נרכש בבית עסק אחד, ניתן להשיבו לבית עסק אחר, כל עוד בית העסק מוכר בתחומו מכלים של היצרן או היבואן של מכל המשקה שהושב.
 • בעל עסק לא מחויב לקבל יותר מ-50 מכלים מאדם ביום.
 • בחלק מרשתות המזון מוצבות מכונות אוטומטיות להשבת מכלי משקה, שניתן לקבל בהן את דמי הפיקדון.
 • תאגידי מיחזור שונים מפעילים תחנות מיחזור שניתן להשיב אליהן מכלי משקה. כמו כן, מפעילים תאגידי המיחזור שירותי איסוף של מכלי משקה עבור גופים שנאספת בהם כמות גדולה של בקבוקים, כמו מוסדות חינוך, ארגונים, עסקים, ועוד.
 • אם בית עסק (מלבד בית עסק פטור כמפורט בהמשך) מסרב לקבל מצרכן מכלי משקה ריקים מסומנים ולשלם לו את דמי הפיקדון, ניתן להגיש תביעה אזרחית בבית משפט לתביעות קטנות. בית המשפט רשאי לפסוק פיצויים לצרכן, בסכום של עד 1,800 ש"ח על כל סירוב.

חשוב לדעת

 • בית העסק רשאי להציע זיכוי כספי תמורת דמי הפיקדון, אך אם הצרכן מסרב יש להשיב לו את דמי הפיקדון במזומן.
 • בית עסק אינו רשאי להגביל את השבת מכלי המשקה לשעות או לימים מסוימים, אם הם עונים על תנאי החוק. אם בית העסק סירב לקבל את מכלי המשקה במהלך שעות הפעילות שלו, ניתן להגיש תביעה אזרחית בבית משפט לתביעות קטנות.
 • לצורך שמירה על כשרות במהלך חג הפסח, מותר לרשתות השיווק והקמעונאות לא לקבל מכלי משקה שחייבים בפיקדון החל מערב חג הפסח עד לצאת החג (ולא מעבר לכך). למידע נוסף ראו הודעת המשרד להגנת הסביבה מ-22.03.2021.

בתי עסק הפטורים מקבלת מכלי משקה ריקים

 • בתי עסק לא מחויבים על-פי החוק לקבל מכלי משקה ריקים במקרים הבאים:
  • מכירתם של מכלי המשקה הייתה לשם צריכה בתחומי בית העסק, ולא נגבו דמי פיקדון עבור המכלים. לדוגמה: בעל מסעדה שלא גובה מלקוחותיו את דמי הפיקדון עבור מכלי המשקה המוגשים במסעדה, אינו מחויב לקבל מכלי משקה ריקים ולהשיב את דמי הפיקדון.
  • בית עסק ששטח רצפתו קטן מ-28 מ"ר אינו חייב לקבל מכלי משקה ריקים, למעט מכלים שנרכשו בבית העסק עצמו.
  • בית עסק אינו מחויב להשיב דמי פיקדון על מכלי משקה אם אינו משווק מכלי משקה מלאים של אותו יצרן או יבואן.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה לצדק סביבתי באוניברסיטת תל-אביב.