הקדמה:

במקרים שבהם תלמידים הביאו או שתו אלכוהול או היו מעורבים במעשי אלימות במהלך טיול או פעילות חוץ אחרת, מנהל בית הספר רשאי להחזיר מהטיול את התלמידים המעורבים
החזרת התלמיד תיעשה בליווי אנשי הצוות החינוכי
למידע נוסף ראו חוזר מנכ"ל משרד החינוך


במקרים של הבאה או שתייה של אלכוהול במהלך טיול או בפעילות חוץ אחרת, וכן במקרי אלימות חמורים המתרחשים בטיול, יכול מנהל בית הספר להחזיר מהטיול את התלמידים המעורבים.

 • אם הוחלט על החזרת התלמידים מהטיול יש לעשות זאת בליווי של אנשי הצוות החינוכי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • יש להביא לידיעת ההורים והתלמידים את האפשרות להחזרת תלמידים מהטיול. יש לציין זאת בחוזר הטיול שיופץ מראש ושההורים יחתמו עליו.
 • החזרת התלמידים מהטיול תיעשה בליווי איש צוות.

חשוב לדעת

למי לפנות במקרה שננקטו דרכי ענישה אסורות?

 • ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך:
  • כתובת האגף: רח' דבורה הנביאה 2 ירושלים – 9100201
  • מס' הפקס: 02-5602390
  • מוקד שירות חינוך וקו פתוח לתלמידים: 1-800-25-00-25
  • דואר אלקטרוני לפניות ובקשות למידע: info@education.gov.il
  • דואר אלקטרוני להגשת תלונות: tluna@education.gov.il

פסקי דין


חקיקה ונהלים