הקדמה:

אסור להביא אלכוהול ולשתות אלכוהול בפעילויות פנים וחוץ בית ספריות, כולל בהסעות לבית הספר וממנו
במקרה של הבאה ושתייה של אלכוהול בבית הספר, ישנן פעולות שחובה על בית הספר לנקוט ופעולות שהן לשיקול דעתו של הצוות החינוכי
למידע נוסף ראו חוזר מנכ"ל משרד החינוך


חל איסור חמור על שתיית משקאות אלכוהוליים ועל הכנסתם לשטח בית הספר ולחצר ועל הבאתם לטיולים, לסיורים, למסיבות ולכל פעילות שבית הספר השתתף בארגונה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

דרכי הטיפול במקרים של הבאה ושתייה של אלכוהול

 • בכל מקרה שבו עשויים להינקט אמצעי משמעת נגד תלמיד, יש להסביר לו את הטענות כלפיו ולתת לו הזדמנות להשיב עליהן. שמיעת התלמיד צריכה להיעשות לפני קבלת ההחלטה על אמצעי המשמעת.
 • במקרה שנדרשת תגובה מיידית של נקיטת אמצעי משמעת, או כשיש נסיבות מוצדקות אחרות, רשאי צוות בית הספר לנקוט אמצעי משמעת באופן מיידי.

פעולות חובה

 • במקרה של הבאה ושתייה של אלכוהול, בית הספר מחויב לנקוט בפעולות הבאות:
  • לברר את פרטי האירוע.
  • ליידע את ההורים.
  • להזמין את התלמיד בליווי הוריו לשיחה בבית הספר.
  • להטיל מטלה חינוכית הקשורה לתופעה.
  • לתת לכך ביטוי בסעיף ההתנהגות בתעודה של התלמיד.

פעולות רשות

 • במקרה של הבאה ושתייה של אלכוהול, בית הספר רשאי לנקוט בפעולות הבאות, בהתאם לשיקול דעתו של הצוות החינוכי:
  • בניית תוכנית התערבות בשיתוף הורי התלמיד. על הצוות החינוכי להתייחס בשיקול הדעת לאפשרות כי שתיית אלכוהול עשויה להיות גם ביטוי למצב של קושי ומצוקה.
  • התניית השתתפות התלמיד בפעילויות בליווי מבוגר או מניעת השתתפותו בפעילות עתידית.
  • השעיית התלמיד:
   • בחינוך היסודי: השעיה ל-1-2 ימים.
   • בחינוך העל-יסודי: השעיה ל-1-3 ימים.
 • במקרה של הבאת אלכוהול או שתייתו במהלך טיול או בפעילות חוץ אחרת:
  • ניתן לשקול את החזרת התלמיד לביתו או למוסד החינוכי בליווי אנשי הצוות החינוכי.
  • יש להביא לידיעת ההורים והתלמידים את האפשרות של החזרת התלמיד בחוזר הטיול שההורים יחתמו עליו.
  • למידע נוסף ראו החזרת תלמיד מטיול או מפעילויות של בית ספר.
 • במקרה של שתיית אלכוהול או הבאתו להסעה יכולה הרשות המקומית (האחראית על ההסעה) להשעות באופן זמני את התלמיד שהפר את הכללים. למידע נוסף ראו השעיה זמנית מהסעה לבית הספר.

למי לפנות במקרה שננקטו דרכי ענישה אסורות?

 • ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך:
  • כתובת האגף: רח' דבורה הנביאה 2 ירושלים – 9100201
  • מס' הפקס: 02-5602390
  • מוקד שירות חינוך וקו פתוח לתלמידים: 1-800-25-00-25
  • דואר אלקטרוני לפניות ובקשות למידע: info@education.gov.il
  • דואר אלקטרוני להגשת תלונות: tluna@education.gov.il‎

חשוב לדעת

פסקי דין


חקיקה ונהלים