הקדמה:

במקרים מסויימים בית הספר רשאי להתנות את ההשתתפות של תלמיד בפעילויות בית הספר ובטיולים בכך שילווה על-ידי מבוגר
במקרה שהוחלט להתנות את השתתפות התלמיד בפעילות בליווי מבוגר, יש להודיע על כך להורים מראש


הערת עריכה
יש חוסר התאמה בין חוזר מנכ"ל תשעו/7(ב) מיום 2.3.2016 - בנושא טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית לבין חוזר המנכ"ל בנושא אקלים חינוכי מיטבי:

1. לפי חוזר המנכ"ל בנושא טיולים - ניתן להתנות השתתפות תלמיד עם קשיים התנהגותיים ממושכים וחוזרים. לפי חוזר מנכ"ל בנושא אקלים חינוכי מיטבי - במקרים חמורים של הפרות הוראות צוות בית הספר או במקרה של התנהגות לא נאותה בטיולים. במקרה של שימוש באלכוהול - ניתן להתנות השתתפות בפעילות בליווי מבוגר. שאלנו גם לגבי מקרים נוספים שבהם ניתן להתנות השתתפות.

השאלות הועברו למשרד החינוך, והן הועברו ליחידות האחראיות. מייל מקרן יעקב, מ-13.03.2018
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה)

בית ספר רשאי להתנות את ההשתתפות של תלמיד בטיול או בסיור עתידי בכך שהוא ילווה על-ידי מבוגר.

 • המקרים שבהם ניתן להתנות את השתתפות התלמיד בליווי של מבוגר הם:
  • מקרים חמורים שהופרו בהם הוראות של צוות בית הספר.
  • מקרים של התנהגות לא נאותה בטיולים או בסיורים קודמים באותה שנת לימודים.
  • כאשר תלמידים מציגים קשיים התנהגותיים ממושכים וחוזרים.
  • במקרה של הבאת אלכוהול או שתייתו (בפעילויות בתוך בית הספר ומחוצה לו) ניתן להתנות את ההשתתפות בפעילות בליווי של מבוגר או למנוע את ההשתתפות בפעילות.
 • אם התלמיד לא ישתתף בטיול יש לקבוע עבורו פעילות חלופית.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • במקרים שבהם החליט בית הספר להתנות השתתפות תלמיד בסיור או טיול עתידי בליווי מבוגר, יש להודיע על כך להורים מראש.
 • השתתפות מלווה מבוגר מותנית בחתימתו על טופס מתנדב.

ועדה פדגוגית בית ספרית

 • במקרה של תלמידים עם בעיות התנהגות מתמשכות, תדון בעניינם ועדה פדגוגית בית ספרית בהרכב המנהל, רכז השכבה, המחנך והיועץ החינוכי, ובהשתתפות רכז הטיולים.
 • הוועדה תתכנס עד 3 שבועות לפני מועד הטיול לדון באופן השתתפותו של התלמיד.
 • הצוות החינוכי ישוחח עם התלמיד והוריו ויציין את האפשרות להתניית השתתפותו של התלמיד בטיולים ובפעילויות החוץ-בית-ספריות בליווי מבוגר, בשל קשיי ההתנהגות של התלמיד.
 • אם הוועדה תחליט להתנות את השתתפות התלמיד בטיול בליווי מבוגר, נציג הוועדה ומחנך הכיתה ישתפו ויידעו את ההורים בשיקולים ובהחלטה, עד שבועיים לפני מועד הטיול.
הערת עריכה
ההוראות בנוגע להודעה מראש ולפעילות חלופית מצויינות רק לגבי ההשתתפות בטיול. צריך לבדוק אם זה נכון גם לגבי מניעת השתתפות בפעילות
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 15:52, 15 בפברואר 2018 (IST)

למי לפנות במקרה שננקטו דרכי ענישה אסורות?

 • ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך:
  • כתובת האגף: רח' דבורה הנביאה 2 ירושלים – 9100201
  • מס' הפקס: 02-5602390
  • מוקד שירות חינוך וקו פתוח לתלמידים: 1-800-25-00-25
  • דואר אלקטרוני לפניות ובקשות למידע: info@education.gov.il
  • דואר אלקטרוני להגשת תלונות: tluna@education.gov.il

חשוב לדעת

פסקי דין


חקיקה ונהלים